WILAYAT KI PEHLI QISM

JISE WILAYATE KASBI KEHTE HE ISME BANDA ALLAH KA 
ZIKR NAMAZ OR IBADAT OR RIYAZAT K ZARIYE MAQAME 
WILAYAT HASIL KAR LETA HEMAGAR YE SIRF ALLAH K 
FAZLO KARAM SE HI HASIL HOTA HE NA K
 APNI MEHNAT SE ISE WILAYATE KASBI KEHTE HE.

WILAYAT KI DUSRI QISM 

JISE WILAYATE ATAAI KAHA JATA HE ISME NA TO RIYAZAT
 OR BANDAGI KI WILAYAT KI PEHLI QISM SE NA KASRATE
NAMAZ SE BALKE KISI NABI YA WALI KI NAZAR SE MAQAME WILAYAT MIL JAAE
JAISE HAZRATE MUSA ALAIHISSALAM KI EK NAZAR SE
JADUGARO KO WILAYAT MIL GAIHUZUR GOSE AZAM KI NAZRE
 WILAYAT SE CHOR ABDAL BAN GAYA
ISE WLAYATE ATAAI KAHTE HE.

WILAYAT KI TEESRI QISM

 JIS EWILAUATE FITRI KAHA JATA HE 
IS ME NA TO RIYAZAT NA TO KISI QISM
 KI NAZAR SE BALKE ALLAH TALA JISE CHAHE MA K 
SHIKAM SE HI WILAYAT KA TAAJ PEHNAKAR MADARZAD 
WALI PEDA KARTA HE JAISE HAZRAT ISA ALAIHISSALAM
 KI WALIDA HAZRATE MARYAM  KO PAIDA KIYA OR CHHOTE 
SE KARAMATO KA ZUHUR HUWA JAISE HUZUR GOSE AZAM PAIDA
 HOTE HI ROZA RAKHKHA ISE WILAYARE FITRI KEHTE HE-DUA
 M E ZARUR YAAD RAKHE AmelQadri