BAAB 24
WAALIDAIN SE HUSN E SULOOQ:
SAHEEHAIN mein HAZRATE ABDULLAH IBNE MAS’OOD RADIYALLAHU ANHU se marwi hai maine RASOOL E AKRAM SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM se poocha ALLAH TA’ALA ko kaunsa amal zyada mehboob hai? Farmaya namaz ko
uske waqt par adaa karna ,
maine kaha uske baad?
AAPNE farmaya waalidain se husn e sulooq ,
maine poocha phir kaunsa amal mehboob hai?
AAPNE farmaya jihaad fi sabilillaah (ALLAH ke raaste me jihaad karna).
MUSLIM ki riwaayat hai,
AAPNE farmaya beta baap ka haq adaa nahi kar sakta yahan tak ke wo baap ko gulaam paaye aur use khareed kar aazaad karde (jab bhi wo baap ka haq adaa nahi kar sakta)
MUSLIM ki riwaayat hai, Ek shakhs ne AAPKI khidmat mein haazir ho kar arz kiya, main AAPKE haath par ALLAH ki raza joi mein hijrat aur jihaad ki bait karta hun , AAPNE poocha tere waalidain mein se koi zinda hai? arz ki dono zinda hai, AAPNE farmaya jaa aur waalidain ki khidmat kar !
ABU YA’LAA aur TIBRAANI ki riwaayat hai, ek aadmi AAPKI khidmat mein aaya aur kaha main jihaad ki tamanna rakhta hun magar chand majbooriyon ki bina par maazoor hun. AAPNE farmaya tumhare waalidain mein se koi zinda hai? Arz ki meri maa zinda hai, AAPNE farmaya ALLAH se taufeeq maang kar maa se husn e sulooq karta reh, tujhe Hajj, Umrah, aur jihaad fi sabeelillaah ka sawaab milega.
TIBRAANI mein hai, Ek aadmi ne jihaad ki tamanna zaahir ki to AAPNE poocha teri maa zinda hai ? usne kaha meri maa zinda hai , AAPNE farmaya maa ke qadmon ko pakad, Jannat paa lega.
IBNE MAAJA ki riwaayat hai, RASOOLALLAH SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM se daryaaft kiya gaya ke aulaad par waalidain ke kya huqooq hai? AAPNE farmaya wo teri Jannat aur Jahannam hai.
IBNE MAAJA, NESAAYI aur HAAKIM ki riwaayat hai, ek aadmi ne AAPKI khidmat mein haazir ho kar kaha mera jihaad karne ka iraada hai , AAPSE mashwara lene aaya hun , AAPNE farmaya teri maa zinda hai? Arz ki haan ! YAA RASOOLALLAH (SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ) AAPNE farmaya maa se husn e sulooq kar , Jannat maa ke qadmon ke paas hai, ek riwaayat mein hai ke AAPNE poocha tere waalidain hai? Usne kaha haan ! AAPNE farmaya unki khidmat kar, Jannat unke qadmon mein hai.
TIRMIZI mein hai, HAZRATE ABU DARDA RADIYALLAHU ANHU se ek shakhs ne aa kar kaha meri maa mujhe biwi ko talaaq dene ka kehti hai , AAPNE farmaya maine HUZOOR SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM se suna hai AAPNE farmaya waalidain Jannat ka darmiyaani darwaza hai , Chaahe to use zaaya (barbaad) karde aur chaahe to uski hifaazat kar.
IBNE HIBBAAN ki riwaayat hai , ek aadmi ne HAZRATE ABU DARDA RADIYALLAHU ANHU se shikaayat ki ke mera baap pehle to mujhe shaadi karne ko kehta raha aur ab kehta hai ke apni biwi ko talaaq de do. AAPNE farmaya na main tujhe waalidain ki naafarmaani ke liye kehta hun aur na hi biwi ko talaaq dene ke liye kehta hun, main tumhe HUZOOR SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM se suni hui hadees sunaata hun , HUZOOR SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ne farmaya baap Jannat ka darmiyaani darwaza hai, teri marzi hai , uski hifaazat kar ya use chhord de.
SUNAN E ARBA’A , IBNE HIBBAAN aur TIRMIZI ki riwaayat hai, HAZRATE ABDULLAH BIN UMAR RADIYALLAHU ANHUMA Kehte hai , mere nikaah mein ek aurat thi jise main bohot pasand karta tha magar mera baap use achcha nahi samajhta tha, mere baap ne kaha use talaaq de do to maine inkaar kar diya, mere baap ne HUZOOR SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ki khidmat mein jaa kar waaqiya sunaaya to HUZOOR SALLALAHU ALAIHI WASALLAM ne mujhse farmaaya ke biwi ko talaaq de do.
MUSNADE AHMED mein riwaayat hai ke jo lambi umr aur farakhi e rizq ki tamanna rakhta ho wo waalidain ke saath husn e sulooq kare aur silah rehmi kare.
ABU YA’ALA aur HAAKIM ki riwaayat hai , AAPNE farmaya jisne waalidain se husn e sulooq kiya use mubaarak ho ke ALLAH TA’ALA ne uski umr badha di.
IBNE MAAJA , IBNE HIBBAAN aur HAAKIM ki riwaayat hai , AAPNE farmaya aadmi gunaahon ke sabab rizq se mehroom ho jata hai , Dua taqdeer ko lauta deti hai aur husn e khulq umr ko daraazi ataa karta hai.
TIRMIZI ki ek riwaayat hai, dua qaza ka lauta deti hai aur husn e sulook umr ko lambi kar deta hai.
HAAKIM ki riwaayat hai , doosre logon ki aurton se darguzar karo, tumhari aurton se darguzar kiya jaayega, apne waalidain se husn e sulooq karo tumhari aulaad tumse husn e sulooq karegi.
TIBRAANI ki riwaayat hai , apne waalidain se husn e sulooq karo, tumhari aulaad tumse husn e sulooq karegi aur tum darguzar karo tumhari aurtein bhi darguzar karegi.
MUSLIM SHAREEF ki riwaayat hai, HUZOOR sallallahu alaihi wasallam ne farmaya, uski naak gubaar aalood ho, uski naak gubaar aalood ho, uski naak gubaar aalood ho.
Arz kiya gaya kis ki YAA RASOOLALLAH !
AAPNE farmaya jisne waalidain ko ya kisi ek ko budhaape me paaya aur Jannat me na gaya ya unhone use Jannat me daakhil na kiya ( waalidain ko husn e sulooq se raazi na kiya.)
TIBRAANI ki Hadees hai, HUZOOR sallallahu alaihi wasallam ek martaba mimbar par tashreef farma hue, aur farmaya, Aameen, Aameen, Aameen, phir farmaya JIBRAEEL aaye aur unhone arz ki YAA RASOOLALLAH ! jisne apne waalidain me se kisi ek ko paaya aur us se husne sulooq na kiya aur mar gaya to woh jahannam me gaya, ALLAH use door kare. AAP aameen kahein, to MAINE aameen kahi. Phir JIBRAEEL ne arz kiya YAA RASOOLALLAH ! jisne maahe Ramzan ko paaya aur gunaah bakhshwaaye bagair mar gaya to woh jahannam me gaya, ALLAH ne use door kar diya, AAP aameen kahein, to MAINE aameen kahi. Phir JIBRAEEL ne arz ki YAA RASOOLALLAH ! jis shakhs ke saamne AAPKA zikr hua aur us ne AAP par durood na bheja aur mar gaya to woh jahannam me gaya, ALLAH ne use APNI rehmat se door kar diya, kahiye aameen, to MAINE aameen kahi.
IBNE HIBBAAN ki riwaayat ke alfaaz ye hai, jisne apne maa baap ya un me se kisi ek ko paaya unse husne sulooq na kiya aur woh mar gaya to jahannam me gaya, ALLAH use APNI rehmat se door kare. MAINE aameen kahi.
HAAKIM wagairah ki riwaayat ke aakhir me hai ki rehmat se door ho gaya jisne apne waalidain ya unme se kisi ek ko budhaape ki haalat me paaya aur unhone use Jannat me nahi pahonchaaya, MAINE aameen kahi.
TIBRAANI ki ek riwaayat ye hai, ke jisne apne waalidain ya un me se kisi ek ko paaya aur unse husne sulooq na kiya woh ALLAH ki rehmat se door hua, aur gazab e KHUDA ka mustahiq bana, MAINE aameen kahi.
AHMED ki riwaayat hai, jisne kisi gulaam musalmaan ko aazaad kiya, woh jahannam se aazaad ho gaya aur jisne apne waalidain me se kisi ek ko paaya phir bhi uski bakhshish na hui ALLAH use rehmat se door kar de.
SAHEEHAIN ki riwaayat hai ke HUZOOR SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM se daryaaft kiya gaya YAA RASOOLALLAH SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ! logon mein kaun mohabbat karne ke zyada laayak hai? AAPNE farmaya maa ! Poocha phir kaun farmaya maa ! Poocha phir kaun ? farmaya maa ! Jab chauthi baar poocha gaya to AAPNE farmaya baap!
SAHEEHAIN mein HAZRATE ASMA BINTE ABI BAKR RADIYALLAHU ANHUMA se marwi hai ke HUZOOR SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ke ahad e mubaarak mein meri mushrika maa mere paas aayi to maine HUZOOR SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM se arz kiya ke meri be-deen maa aayi hai, main us se kya sulooq karun? AAPNE farmaya husn e sulooq karo.
IBNE HIBBAAN aur HAAKIM ki riwaayat hai , AAPNE farmaya ALLAH ki raza waalid ki raza mein hai ya waalidain ki raza mein hai aur ALLAH ki naaraazgi waalid ya waalidain ki naaraazgi mein hai.
TIBRAANI ki ek riwaayat hai, waalid ya waalidain ki itaa’at mein ALLAH ki itaa’at hai aur waalid ya waalidain ki naafarmaani mein ALLAH ki naafarmaani hai.
BAZAAZ ki ek riwaayat hai, AAPNE farmaya waalidain ki raza mein RAB ki raza hai aur waalidain ki naaraazgi mein ALLAH ki naaraazgi hai.
TIRMIZI IBNE HIBBAAN aur HAAKIM se marwi hai ke ek shakhs ne HUZOOR SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM se arz ki ke maine bohot bada gunaah kiya hai, mere liye tauba hai?
AAPNE farmaya teri maa hai?
Arz ki nahi ! Phir AAPNE farmaya teri khaala hai? Arz ki haan ! Farmaya jao aur khaala se husn e sulooq karo!
ABU DAWOOD aur IBNE MAAJA mein marwi hai ke ek shakhs ne poocha YAA RASOOLALLAH ! waalidain ki maut ke baad unse neki karne ki koi soorat hai?
AAPNE farmaya unke liye dua e magfirat karo, unke waadon ko poora karo, unke rishtedaaron se ta’alluq rakho aur unke doston ki izzat karo.
IBNE HIBBAAN ki riwaayat mein itna izaafa hai ke us jawaan ne kaha ye kitni umdah aur jaame’ baat hai, AAPNE farmaya jao aur ispar amal karo.
IMAM MUSLIM se riwaayat hai ke HAZRATE ABDULLAH BIN UMAR RADIYALLAHU ANHUMA
MAKKAH ki taraf jaa rahe the raaste mein unhe ek badawi mila, AAPNE use apne gadhe par sawaar kiya aur apni paghdi utaarkar use de di. IBNE DINAAR ne kaha ALLAH TA’ALA AAP par rehem kare ye badawi log to maamooli si ataa se khush ho jaate hai, AAPNE farmaya iska baap mere baap ka dost tha aur maine RASOOLALLAH SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM se suna hai ke AAPNE farmaya behtareen neki bete ka apne baap ke doston ko azeez rakhna hai.
SAHEEH IBNE HIBBAAN mein HAZRATE ABU BURDA RADIYALLAHU ANHU se marwi hai ke main Madine mein aaya to ABDULLAH BIN UMAR RADIYALLAHU ANHUMA mere yahan tashreef laaye aur farmaya jaante ho main tumhare paas kyun aaya hun? Maine kaha nahi, unhone farmaya maine HUZOOR SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ko farmate hue suna hai ke jo shakhs qabr mein soye hue baap se neki chaahta hai wo uske doston se husn e sulooq kare, mere baap UMAR RADIYALLAHU ANHU aur tumhare baap mein bhaichaara tha, main isliye haazir hua hun.
TEEN NAUJAWAN AUR NEK AAMAAL:
SAHEEHAIN aur doosri kutub e ahaadees mein marwi hai ke agle waqton mein teen aadmi talaashe ma’aash (rozgaar ki talaash) ke liye safar mein nikle , raaste mein unhe baarish ne aa liya aur wo bhaag kar ek gaar mein chup gaye, achaanak ek chattaan ludak kar gaar ke munh par aa kar ruk gayi aur gaar ka munh band ho gaya, unhone aapas mein ye taye kiya ke har ek apne achche aamaal ko yaad karke dua maange taaki ye chattaan hat jaaye, ek riwaayat ke lafz ye hai, unhone ek doosre se kaha zara socho aur koi aisa amal yaad karo jo tumne ALLAH ki raza jui mein kiya ho aur us amal ko waasta banaakar is chattaan se najaat ki dua maango, ek aur riwaayat ke alfaz hai , chattaan girne ki wajah se gaar ka nishaan mit gaya, ALLAH TA’ALA ke siwa koi nahi jaanta hum kahan hai, ALLAH TA’ALA se apne behtareen amal ko saamne rakhte hue dua karein, tab unmein se ek ne kaha, ILAAHAL AALAMEEN ! mere waalidain budhe the , main unse pehle shaam ko kisi bachche ko doodh nahi pilaaya karta tha. ek martaba aisa ittefaaq hua , main kisi kaam se chala gaya, jab main waapas aaya to wo so chuke the, maine doodh doha aur saari raat doodh lekar sirhaane khada raha yahan tak ke subah ho gayi aur mere bachche saari raat bhooke sote rahe , aye RABBE ZUL JALAAL ! maine ye sab kuch TERI raza jui ke liye kiya tha, ab to ye chattaan humse hata de is dua ke baad chattaan itni hat gayi ke suraj ki roshni andar aane lagi.
Ek riwaayat ke alfaz ye hai , mere chhote bachche the , main jab bakriyaan charaa kar waapas aata to doodh doh kar pehle waalidain ko pilaata phir bachchon ko deta. ek martaba mujhe zaroori kaam ke liye jaana hua , waapasi us waqt hui jab mere waalidain so chuke the , maine hasb e maamool doodh nikaala aur lekar waalidain ke sirhaane khada ho gaya aur bachche mere qadmon mein pade doodh talab karte rahe magar maine waalidain ko doodh pilaaye bagair unhe doodh dena munaasib na samjha yahan tak ke subah ho gayi , AYE ALLAH ! agar mera ye amal TERI raza jui mein tha to is chattaan ko hata de ke hum aasmaan ko dekh sakein, chattaan itni hat gayi ke unhe aasmaan nazar aane laga. doosre ne chacha-zaad behen se zina se baaz rehne ka zikr kiya aur teesre ne mazdoor ki ujrat ki amaanatdaari ka zikr kiya yahan tak ke chattaan mukammal taur par hat gayi aur wo baahar nikal gaye.
END OF BAAB 24