TAWIZ BARAE DAFAA KHOONE SHIKAM-NAQSH BARAE DAFAA KHOONE SHIKAM

104
JIS KISI KO PET SE KHOON AATA HO IS NAQSH KI LIKH KAR PIYE OR NAAF K NICHE BANDH LE