JIS KO DAMAA KI SHIKAYAT HO YE TAWIZ LIKH KAR PILAYE OR GALE ME MOM JAMA KARKE DAAL DE INSHA ALLAH KAFI FAIDA HOGA