khwaabon ki tabeer in hindi
Rassi dekhna: din ki rah hath aye, khalkat ko rasta batae.
Rikabi dekhna: nokar acha mile, nemat be hisab mile.
Raat dekhna: bahot sadme uthae, Sab bhed khul jae.
Ran dekhna: mushkil pesh aye, lekin jald dur ho.
Ranj ka dekhna: topkhane me nokar hone ki dalil he.
Rogan dekhna: agar kala ho to safar se salamat aye.
Rote dekhna: tijarat karne me nafa mile.
Roshni dekhna: rah-numa acha mile.
Rah tarak karna: gum-rah hone ki dalil he.
Ras dekhna: shadmika bais he.