JO ORAT KO HAMAL HO TO AASIB JADU NAZAR BAD OR  BALAAO SE HAFIZAT K LIYE PILAYE OR PEH NAAE INSHA ALLAH HAR BALA SE HIFAZAT ME RAHEGI