Jab ALLAH nefarishton ko hukamdiya k ADAM(Alaihis Salam) kosajda karo to Unho nesajda kiya,Lekin IBLEES ne nahikiya to usko MARDOODqarar de karJannat se nikal diya.
IBLEES ki yeh Halatdekh kar FARISHTONne SAJDA-E-SHUKAR Ada kiya orkaha Ae ALLAH
teraShukar hai k Tu nehumen apna Hukambaja Laane or apniIbadat karne kiTaufeeq ata farmayi.Wo 2 SAJDE Aaj takNAMAZ mein Ada kiyeja rahe hein:

Aap ke masail or
sawalat ho to email kare
Amelqadri@gmail.com
DUA O KA TALABGAAR

Amel Qadri