Baab 19
DUROOD SHARIF KI FAZEELAT:
NAMAZ MEIN KHUZU WA KHUSHU:
Hadees shareef mein hai ke ek din JIBRAEEL E AMEEN HUZOOR SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ki khidmat
mein haazir hue aur kaha maine aasmaanon par ek aisa farishta dekha jo takht nasheen tha aur 70 hazaar farishte saf basta uski khidmat mein haazir the, uske har saans se ALLAH TA’ALA ek farishta paida farmata hai, abhi abhi Maine use shikasta (toote hue) paron ke saath kohe qaaf mein rote hue dekha hai, jab usne Mujhe dekha to kaha Tum ALLAH TA’ALA ke huzoor meri sifaarish karo. Maine poocha tera jurm kya hai? Usne kaha mea’raaj ki raat jab MUHAMMAD SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ki sawaari guzri to main takht par baitha raha, taazeem ke liye khada nahi hua, isliye ALLAH TA’ALA ne mujhe is jagah is azaab mein mubtela kar diya hai. JIBRAEEL E AMEEN ne kaha maine ALLAH TA’ALA ki baargaah mein roro kar uski sifaarish ki, ALLAH TA’ALA ne mujhse farmaya tum us se kaho ke yeh MUHAMMAD SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM par durood bheje , chunaanche us farishte ne AAP par durood bheja to ALLAH TA’ALA ne uski us lagzish (bhool) ko maaf kar diya aur uske naye par paida farma diye.
QAYAMAT KE DIN SABSE PEHLE NAMAZ KA POOCHA JAAYEGA:
Riwaayat hai ke qayamat ke din sabse pehle bande ki namaazein dekhi jaayegi, agar uski namaazein mukammal hui to namaazon samet uske saare aamaal qubool karliye jaayenge , agar namaazein naa-mukammal hui to namaazon samet uske tamaam aamaal radd kar diye jaayenge.
“Roze mehshar ki jaan gudaaz buwad,
Awwaleen purshishe Namaz buwad”
HUZOOR SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ka farmaan hai, farz namaaz taraazu ki tarah hai , jisne unhe poora kiya wo kaamyaab raha.
HAZRATE YADEED RAQAASHI RADIYALLAHU ANHU kehte hai, HUZOOR SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ki namaaz is tarah baraabar hoti thi jaise wo tuli hui ho.
Farmaane NABAWI hai ,
MERI ummat ke do aadmi namaaz padhenge, unke ruku, sujood ek jaise honge, magar unki namaazon me zameen aasmaan ka farq hoga. ek mein khushu hoga aur doosri bagair khushu hogi.
Farmane NABAWI hai, ALLAH TA’ALA qayamat ke din us bande par nazre rehmat nahi daalega jisne ruku aur sajda ke darmiyaan apni peeth ko seedha nahi kiya.
Farmane NABAWI hai, jisne waqt par namaaz padhi, wuzu sahi kiya aur ruku wa sujood ko khushu wa khuzu se paaya e takmeel tak pahonchaya , uski namaz safed buraaq ki soorat mein aasmaanon ki taraf jaati hai aur kehti hai aye bande! jaise tu ne meri muhaafazat ki usi tarah ALLAH TA’ALA tujhe mehfooz rakhe lekin jisne namaz e waqt par namaz na padhi na wuzu sahi kiya aur apne ruku wa sujood ko khushu se aaraasta na kiya , uski namaz kaali siyah shakl mein upar jaati hai aur kehti hai jaise tu ne mujhe kharaab kiya ALLAH TA’ALA tujhe bhi kharaab kare , yahan tak ke use puraane kapde ki tarah lapetkar uske munh par maara jaata hai.
BADTAREEN SHAKHS NAMAZ KA CHOR HAI:
Farmaane NABAWI SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM hai,
sabse badtareen aadmi namaz ka chor hai.
HAZRATE IBNE MASOOD RADIYALLAHU ANHU ka qaul hai, namaz ek paimana hai jisne use poora kardiya kaamyaab hua aur jisne usme kami ki uske liye azaab hai. baaz Ulemaa ka qaul hai namaazi taajir ki tarah hai, taajir ko usi maal se nafa milta hai jo khaalis ho, Isi tarah namaazi ki ibaadat bhi faraiz ko adaa kiye bagair soodmand (faidamand) nahi hoti.
HAZRAT E ABUBAKR RADIYALLAHU ANHU namaaz ke waqt farmate logon! ALLAH TA’ALA ne tumhare liye jo aag jalaayi hai, utho use namaz ke zariye bujha do.
Farmane NABAWI hai namaz sukoon aur tawaazo ke saath hai , jo apni namaz ke baais (sabab) fahesh aur bure kaamon se naa ruka, ALLAH TA’ALA se uski doori badhti jaati hai, isliye gaafil ki namaz use buraaiyon se nahi rokti hai.
Farmane NABAWI hai, bohot se namazi aise hai jinko namaazon se dukh aur takleef ke bagair kuch haasil nahi hota.
HUZOOR SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ka ishaara un namaaziyon ki taraf hai jo gaflat se namaz adaa karte hai, HUZOOR SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ka irshaad hai , bande ki namaz mein wahi hissa hai jise wo kaamil tawajjoh se padhta hai.
AHLE MAAREFAT kehte hai namaz 4 cheezon ka naam hai , ilm se aagaaz , haya ke saath qayaam, taazeem se adaaiygi aur khauf e Khuda ke saath uska ikhtataam.
baaz Mashaaikh ka qaul hai jiska dil namaz ki haqeeqat ko na samajhta ho uski namaz faasid hai.
Farmane RASOOL E MAQBOOL SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM hai, jannat mein AFEEH naam ki ek neher hai jis mein zaafraan se paida ki huwi hoorein motiyon ke saath dil behlaati rehti hai aur 70 hazaar zabaanon mein ALLAH TA’ALA ki tasbeeh karti rehti hai, unki aawaazein HAZRATE DAWOOD ALAIHIS SALAAM ke lehen se zyada sheeri hai, wo kehti hai hum unke liye hai jo khuzu wa khushu se namazein padhte hai, ALLAH TA’ALA farmata hai MAIN aise namazi ko apne jawaare rehmat mein jagah doonga aur use sharf e deedaar bakshunga (jo khuzu wa khushu se namazein adaa karta hai)
NAMAZ KIS TARAH ADAA KI JAAYE:
ALLAH TA’ALA ne HAZRAT E MOOSA ALAIHIS SALAAM ki taraf Wahi ki AYE MOOSA ! jab Tu dil shikasta ho kar MUJHE yaad karta hai to MAIN tujhe yaad karta hun, kaamil itmenaan aur khushu se MERA zikr kiya kar , apni zabaan ko dil ka mutee (farmabardaar) banaa, MERI baargaah mein zaleel bande ki tarah haazri de, khaufzada dil se MUJHE pukaar aur sachchaayi ki zabaan se MUJHE bulaata reh.
ALLAH TA’ALA ne HAZRAT E MOOSA ALAIHIS SALAAM par Wahi naazil farmayi ke Apni ummat ke gunahgaaron se keh do MERA zikr na kare, MAINE Apni Zaat ki qasam khaayi hai ke jo MUJHE yaad karega, MAIN use yaad karunga, ye jab MUJHE yaad karte hai to MAIN unpar laanat karta hun.
Aye arbaab e hosh ! ye to un logon ka haal hai jo gunahgaar hai magar yaad e KHUDA se gaafil nahi, un logon ka kya haal hoga jo badkaar bhi hai aur yaad e KHUDA se bhi gaafil hai.
Baaz SAHABA RADIYALLAHU ANHUM ka qaul hai , insaan namaz mein jis qadar sukoon wa itmenaan aur lazzat wa suroor haasil karta hai , usi qadar qayamat ke din woh pursukoon hoga.
HUZOOR SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ne ek shakhs ko dekha wo namaz mein apni daadhi se khel raha tha , AAPNE farmaya agar iske dil mein khushu hota to iske aazaa mein uska zuhoor hota (daadhi se isi tarah shugal (khilwaad) karne se zaahir hai ke uske dil mein khushu nahi hai) AAPNE farmaya jiske dil mein khushu nahi uski namaz raaygaan (bekaar) hai.
KHUZU WA KHUSHU SE NAMAZ ADAA KARNEWALON KI SIFAAT:
ALLAH TA’ALA ne namaz mein khushu wa khuzu rakhnewalon ki taareef mutaddid aayaat mein ki hai.
kisi ne khoob kaha hai , namazi to bohot hai, magar khushu se namaz adaa karnewale kam hai.
Haaji bohot hai lekin nek seerat kam hai,
Parinde bohot hai magar bulbulein kam hai aur Aalim bohot hai magar aamil kam hai.
NAMAZ E SAHI:
Sahi namaz , khushu wa khuzu aur inkesaari ka naam hai aur yahi qubooliyat e namaz ki alaamat (pehchaan) hai, kyunki jaise jawaaz e namaz ki sharaait hai isi tarah qubooliyat e namaz ki bhi sharaait hai, jawaaz ki sharaait faraaiz ka adaa karna hai aur qubooliyat e namaz ki sharaait mein khushu aur taqwa sar e fehrist hai.
Farmane NABAWI hai, jisne kaamil khushu se do rakaat namaz adaa ki, wo gunaahon se aisa paak ho jaata hai jaise paidaish ke din paak tha.
NAMAZ ANDHERE MEIN PADHI JAAYE:
Haqeeqat ye hai ke namaz mein dil khayalaat e faasidah (bure khayaalaat) ki wajah se sahi maano mein namaz ki taraf mutawajjah nahi ho paata, lihaaza un khayaalaat se najaat haasil karna zaroori hai. najaat ke kayi tareeqe hai, ek ye bhi hai ke andhere mein namaz padhi jaaye ya aisi jagah namaz padhi jaaye jahan kaamil sukoot (khaamoshi) ho, neeche rangeen farsh na ho aur namazi munkash (nakshwale) kapde na pehne ho kyunki in cheezon par jaise hi nazar padhti hai insaan udhar mutawajjah hota hai , chunaanche hadees shareef mein hai, HUZOOR SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ne HAZRATE ABU JAHEM REHMATULLAH ALAIH ke bheje hue munkash (nakshdaar) kurte mein namaz padhi aur namaz ke fauran baad utaar kar waapas bhej diya aur farmaya isne abhi mujhe namaz mein apni taraf mutawajjah kar diya. Ek martaba naye joote pehenkar AAPNE namaz padhi, namaz ke baad AAPNE use utaar diya aur wahi puraane joote pehen liye aur farmaya MAIN namaz mein uski taraf dekhkar usme mashgool hogaya.
Mardon ke liye sone ke zewaraat ki hurmat (haraam hone) se pehle AAP ek din sone ki angoothi pehen kar mimbar par tashreef farma the, AAPNE use utaar kar phenk diya aur farmaya ye Mujhe apni taraf mutawajjah karti hai.
HAZRATE ABU TALHAA RADIYALLAHU ANHU ne ek martaba apne baag mein namaz padhi, achaanak ek parinda uda aur wo darakhton se nikalne ki raah talaash karne laga. HAZRATE ABU TALHA RADIYALLAHU ANHU ne ta’ajjub se ye manzar dekha to wo adaashudah (adaa ki huwi) rakaaton ki taadaad bhool gaye, AAP HUZOOR SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ki baargaah mein haazir hue aur is azmaayish ka zikr karte hue kehne lage, Aye ALLAH ke RASOOL ! (SALLALLAHUALAIHI WASALLAM) maine baag ALLAH ki raah mein de diya hai, ab AAP jaise chaahe use kharch kare.
Ek aur shakhs ne HAZRAT E USMAN RADIYALLAHU ANHU ke ahd e khilaafat (khilaafat ke zamaane) mein apne us baag mein, jo khajooron se ladaa hua tha , namaz padhi to unki nazar khajooron ke phal dekhne mein aisi uljhi ke use rakaaton ki taadaad yaad na rahi , namaz khatam karke woh HAZRAT E USMAN RADIYALLAHU ANHU ke paas aaya aur kehne laga maine is baag ko ALLAH ke naam par bakhsh diya hai, ise ALLAH ke raaste mein kharch kar dijiye. HAZRATE USMAN RADIYALLAHU ANHU ne wo baag 50 hazaar rupye mein farokht (bech) kardiya . aslaaf e kiraaam mein se baaz hazraat ka irshaad hai ke namaz mein chaar cheezein intehaayi buri hai,
kisi doosri taraf mutawajjah hona, munh par haath pherna, kankariyaan saaf karna aur guzargaah (chaalu raaste) par namaz shuru kar dena.
ALLAH TA’ALA APNE BANDE KI TARAF MUTAWAJJAH REHTA HAI:
Farmane NABAWI hai ke ALLAH TA’ALA apne bande ki taraf mutawajjah rehta hai jab tak wo apni tawajjoh namaz se nahi hataata. HAZRATE ABU BAKR RADIYALLAHU ANHU jab namaz mein khade hote to aisa maaloom hota tha jaise koi mekh (keel) gadi hui hai. Baaz hazraat itne sukoon se ruku karte ke parinde unhe paththar samajhkar unki peeth par baith jaate.
Zauq e saleem bhi is baat ka takaaza karta hai ke jab dunyawi shaan o shaukat waale insaanon ke huzoor (saamne) log intehaayi taazeem se haazir hote hai to us BAADSHAAHON ke BAADSHAAH ke huzoor (saamne) to ba-tareeqe aula taazeem wa takreem se haazir hona chaahiye.
TAURAAH mein marqoom hai , aye insaan! MERI baargaah mein rote hue haazri dene se na ghabra MAIN (tera KHUDA) tere dilse bhi zyada qareeb hun aur har jagah MERA noor jalwa fegan hai.
Riwaayat hai , HAZRATE UMAR RADIYALLAHU ANHU ne mimbar par farmaya , haalat e islaam mein insaan boodha ho jaata hai magar uski namaz kaamil nahi hoti , poocha gaya wo kaise? farmaya dil mein khushu na aaya, inkesaari paida na hui aur namaz mein ALLAH TA’ALA ki taraf hamtan (poori tarah) mutawajjah na bana. (to phir namaz kaise kaamil hui? )
ABUL AALIYA REHMATULLAH ALAIH se is aayat
” الذين هم عن صلاتهم ساهون ”
ke maane daryaaft kiye gaye , unhone kaha ye us shakhs ke baare mein hai jo namaz mein bhool jaata hai aur use ye pata nahi chalta ke usne do rakat padhi hai yaa teen?
HAZRATE HASAN REHMATULLAH ALAIH ka qaul hai ke ye irshade ILAAHI us shakhs ke baare mein hai jo namaz ko bhool jaata hai yahan tak ke uska waqt khatam ho jata hai.
NABI KAREEM SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ka irshaad hai, ALLAH TA’ALA farmata hai ke MERE bande faraaiz ko adaa kiye bagair mujhse rihaayi nahi paa sakenge.
END OF BAAB 19.