ILME GAIB KA SABOOT QURAN SE ILM-E-GAIB

http://amelqadri.blogspot.in/

imam Mujahid”Hazrat Ibne Abbas  Ke Khas Shagird They Farmate Hai;
“Munafiqen Mein Se Ek Skhs Ne Kaha Muhammad Gaib Kiya Janain”
{Al Manshoor Fee Altafseer AlmaasoorJd;65P g;230}
►Is Per Allah Farmata Hai;


► “Aur AAYE MEHBOOB!! Agar In Se Pooch Tu Kahein Ge Ke
Hum Tu Youn He Hansi Khel Kar Rahe The Tum Farmao Kiya Allah Aur Is Ke Ayato Aur Is Ke Rasool Se Hanste Ho, Bahane Na Banao,Tum Kafir Hochuke
Muslman Hokar”
{Surah Tooba Ayat;65,66 }
Qura’n:
Gaib Ka Janne Wala to Apne Gaib Par kisi ko Musallat Nahi Karta Sivaye Apne Pasandida RasoolonKe Ke Unke Age Pichhe Pehra Mukarrar Kar Deta Hai.
[ SURAH JINN (S:72, P:29) : 26, 27 ]Qur’an:
Aur Ye NABI Gaib Batane Me Bakhil (Kanjus) Nahi.
[ SURAH TAKWIR (Para:30 Surah:81) : 24 ]Qur’an:
Aur Tumhe ( Huzur Ko ) Sikha Diya Jo Kuchh Tum Na Jante the.
[ SURAH NISA (Para:5 Surah:4) : 113 ] Qur’an:
Aur ALLAH ki Shaan Ye Nahi Ke Ay Aam Logon Tumhe Gaib Ka Ilm Dey De. Haan ALLAH Chun Leta hai Apne Rasoolon Se Jise Chahe.
[ SURAH ALE-IMRAN (Para:4 Surah:3) : 179 

ILME GAIB HADISE PAAK SE  SABIT

Anas (Radiallaho Anho) Kehtey Hain: Ek Din Huzoor (Salallahu Alahi Wasalam) Ne Namaz Parhai Jab Parh Chuke, Hamari Taraf Mutawajja Ho Kar Frmaya:


Ae Logo! Main Tumhara Imam Hun, Ruku’o Sajood’o Qayam Or Namaz Se Phirne Main Mujh Par Sabqat Na Karo Key Main Tum ko Aage Or Peeche Se Dekhta Hun.
[ Muslim Jild#1 Page# 228 ] 

QURAN KI TAFSEER ILME GAIB PAR

Parwardigar e Aalamne Farmaya,
فلا یظھر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔(Parah#29, Surah#72, Aayat#26,27)IskiTafseer Bezaawimain is hi Aayat k Tehet, Gaib ki Kuch yun Taareef ki gai hai:”GAIB se Muraad woh chupi huwi CHEEZ hai, jis ko Hawaas na Pa saken aur na Badahatan usko Aqal chahe”
(Anwar ul Tanzeel, Jild#1, Page#28)
Tafseer KabeerSuarh Baqar k Shoru main Isi Aayat k Ma Tehet hai:”Aam Mufassareen ka Qol hai, k GAIB woh hai, jo Hawaas se Chupa ho, 
Phir GAIB ki 2 Qismen hoti hai, Ek to woh jis par Daleel ho, dusri woh jis par koi Daleel nahin”(Tafseer-ul-Kabeer, Jild#1, Page#27, Matboo’a Dar ul Fikar, Beroot)Tafsser ROOH ur Bayaanmain ShoruSURAH E BAQARk Ma Tehet hai:”GAIB woh hai, jo HAWAAS aur AQAL se poora poora chupa ho, istarah k kisi Zariye se bhi IBTADA’AN, KHULLAM KHULLA maaloom na hosake
,GAIB ki 2 QISMEN (TYPES) hain, Ek woh jis par koi Daleel na ho, woh hi is Aayat se Muraaad hai, k ALLAH TA’ALA k Paass GAIB ki Kunjiyaan (CHABIYAAN) hain,
dusri Qisam woh jis par Daleel Qaim ho, Jese ALLAH TA’ALA aur Uski Siffaat, woh hi is Jagah Muraad hai”
(Tafseer Rooh-ul-Bayan, Jild#1, Page#32)
RESULT:Rang (COLOUR) Aankh se dekha jata hai, Boo (SMELL) Naak se Soonghi jaati hai, aur Lazzat (TASTE) zaban se, aur Aawaaz Kaan se Suni jaati hai.Rangat (COLOUR), Zabaan aur Kaan k liye GAIB hai, aur BOO (SMELL), Aankh k liye GAIB hai,
Agar koi ALLAH ka Banda, Lazzat aur Boo ko In ki Shaklon main Aankh se dekh le, to woh bhiILM E GAIB E IZAFIhai.
.jese Aamaal QAYAAMAT main Mukhtalif Shaklon main Nazar aaen ge, Agar koi In SHAKLON ko Yahaan dekh le to yeh bhiILM E GAIBhai.
.JeseHAZRAT SHIEKH ABDUL QADIR JILANIfarmate hain:”Koi Mahina aur Koi Zamana, Aalam main nahin Guzarta, magarwoh Hamare pass ho kar Ijazat le kar Guzarta hai” (ALLAH ki ATA se)Isi tarah koi Cheez Filhaal mojoodna hone ya Bohat door hone ya kisi aur wajah se Nazar na aasake,to woh bhi GAIB hai, q k jab woh CHEEZ nazar nahin aarahi to kisi ko kiya maaloom k woh kiya hai, to agar kisi ne us cheez ko bager Hawas k jaan liya to woh bILM E GAIb
JeseHUZOOR (ALEH SALAAM)ne aaenda Peda hone waali cheezon ko Mulahiza Farma liya,
HAZRAT UMAR (RAZI ALLAH ANHU)ne Nihawand mainHAZRAT SAARIYAH ko Madine PAAKse Dekh liya, aur un tak apni Aawaaz puhncha di, Isi Tarahkoi Shakhs agar KARACHI main Beth k Punjab dekh le, ya aesi koi jagah dekhe ya us ka batae jo Hawaas se maaloom na ho, to yeh sabILM E GAIBmain hi Daakhil hai.
.Agar koi Cheez Aalaat (Instruments) ki madad se maaloom ki jae, to woh ILM E GAIB main Shumaar nahin hoti,
FOR E.GKisi Aalay (Instrument) k Zariye Aurat k Pait ka Bacha Maaloom karte hain, Ya Telephone aur Radio k zariye se Door ki Aawaaz sun lete hain, is koILM E GAIB nahin keh sakte,Q kILM E GAIB ki Taareef main Arz kar diya gaya hai k jo HAWAAAS se Maaloom na hosake, aur Telephone aur Radio main se Jo Aawaaaz nikli woh Aawaaz Hawaas se Maaloom hone k Kaabil hai, Aalay se jo Pait k Bachay ka Maaloom kiya gaya yeh bILM E GAIB na huwa, Q k Jab AALA (ANSTRUMENT) zaahir kar diya gaya, to ILM E GAIB kesa