khwabon ki tabeer in hindi
Namaz parna: gunah muaf ho, sahibe avsaf ho.
Nakkara bajana: mulk naya paye. Hukumat hath aye.
Nach dekhna: ranj dur ho.
Nikah karna: baise fakhar ho.
Nariyal dekhna: agar khaye to maraz se aram ho.
Nargis dekhna: mashuk umda mile.
Naddi dekhna: kisi sarkar me pesh ho tankha jiyada ho.
Narangi ba kasrat pana: mal pak mile, aulad saleh peda ho.
Nur dekhna: baise khero barkat he.
Nevla dekhna: khalk ko eja pahochae.