BAAB 71
MAZAMMAT E HAWAA E NAFS WA WASF E ZUHAD :
ALLAH TA’ALA irshaad farmata hai:
“Kya tu ne usko nahi dekha ke  jisne apni khwaahish ko maa’bood banaa liya hai aur usey ALLAH ne ilm par gumraah banaa diya hai.”
HAZRATE IBNE ABBAS رضي الله عنه ka qaul hai ke is se muraad woh kaafir hai jisne ALLAH TA’ALA ki jaanib se ataa ki huwi kisi hidaayat aur daleel ke bagair khwaahishaat ko apna Deen banaa liya hai.

iska matlab yeh hai ke woh khwaahishaat e nafsaani ka pairo hai aur woh har aisa kaam karne par taiyyaar ho jaata hai jiski taraf uski khwaahishaat ishaara karti hai aur ALLAH TA’ALA ki kitaab ke mutaabiq amal nahi karta goya ke woh apni khwaahishaat ki ibaadat karta hai.
Farmaane ILAAHI hai:
“Aur unki khwaahishaat ki ittebaa ( pairwi ) naa kar.”
Aur irshaad e RABBANI hai
“Aur khwaahish ki pairwi naa kar” , yeh tujhe ALLAH ke raaste se hataa degi.
Isi liye HUZOOR ﷺ in alfaaz mein ALLAH TA’ALA se dua maanga karte :
AYE ALLAH MAIN TUJHSE  panaah Maangta hun us khwaahish se jiski itaa’at ki jaati hai aur us bukhl se jiski pairwi ki jaati hai.
Aur AAPNE farmaya ke teen baatein insaan ke liye muhlik hai, itaa’at ki huwi khwaahish, ittebaa kiya huwa bukhl aur insaan ka apne aapko bohot badaa samajhna, aur yeh isliye hai ke har gunaah ka baais nafsaani khwaahishaat hai aur yahi insaan ko jahannam ki taraf le jaati hai , ALLAH TA’ALA hamein inse panaah de , Aameen.
Ek aarif ka qaul hai ke jab do baatein tere saamne ho aur tujhe pata naa chale ke in mein se kaunsi baat oomdah hogi to yeh dekh ke un do mein se kaunsi baat teri khwaahish ke qareeb hai, tu usi ko chord de aur doosri ko paaya e takmeel tak pohonchaa. Isi nukte ki taraf ishaara karte huwe IMAM SHAFAEE رضي الله عنه ne farmaya:
● jab tera kaam do baaton ke darmiyaan haail ho aur tujhe unmein se achche aur bure ki khabar naa lage.
● to us baat ke mutaabiq kaam kar jo teri khwaahish ke mukhaalif ho kyunki khwaahishaat insaan ko bure kaamon ki taraf le jaati hai .
JANAAB E ABBAS رضي الله عنه ka qaul hai ke jab tu do sochon mein ghir jaaye to jo soch tujhe zyada pasand ho usey chord de aur jo naapasand ho usey pasand karle, iski wajah yeh hai ke maamooli kaam aasaani se ho jaayega, usmein mehnat wa mushaqqat nahi karni padti,  kisi se madad ki darkhwaast nahi karni padti , isliye nafs e insaani uske karne ka hukm deta hai aur usi ki taraf usey uksaata hai magar mushkil kaam mushkil hi se sar-anjaam diya jaata hai, takleef uthaani padti hai , koi madad nahi karta , khud Badi mushkil se insaan usey poora karta hai isliye nafs e insaani usey karne mein pas o pesh karta hai aur mehnat wa mushaqqat ko bura samajhta hai ( pas tujhe yahi kaam ikhtiyaar karna chaahiye).
HAZRATE UMAR رضي الله عنه ka irshaad hai ke tum apne nafson ko roko kyunki yeh aisa haraawal dasta hai jo tumhein buraayi ki aakhri sarhad tak le jaata hai , haq qadwa aur giraañ hai, baatil subuk aur tabaah karnewala hai, tauba ke ilaaj se behtar yahi hai ke insaan gunaahon ko hi chord de, bohot si nigaahon ne shehwat ki kheti ki aur ek lamhe ki lazzat unko taweel gam ki meeraas de gayi.
HAZRATE LUQMAAN عليه السلام ne apne bete se kaha ke Aye bete !MAIN sabse pehle tujhe tere nafs se daraata hun kyunki har nafs ki khwaahishaat aur aarzuein hai, agar tu unko poora kardega to woh apni khwaahishaat ko taweel (lamba) kardega aur tujhse tamaam khwaahishaat ko poora karne ki talab karega, bila shubha shehwat dil mein is tarah poshidaa hoti hai jaise paththar mein aag ! agar tu paththar par chaqmaaq (woh paththar jis se aag nikalti hai) maarega to aag niklegi warna nahi.
Kisi shayar ka qaul hai;
● jab tu ne nafs ki har pukaar par labbaik kaha to woh tujhe manhiyaat ki taraf bulaayega.
Ek aur shayar kehta hai;
●jab tu khwaahishaat e nafsaani ki mukhaalifat nahi karega to yeh tujhe har us kaam ke liye kahega jo tere liye baa’is e aar ho.
Ek aur shayar kehta hai;
●agar tu ne apni khwaahishaat ki pairwi ki to naa tujhe seedha raasta milega aur naa tu sardaari haasil kar sakega.
Ek aur shayar kehta hai ;
1- jab tu tamaam ausaaf e hameeda ka husool aur ALLAH ki rehmat se apni muraadon ko poora hona chaahta hai.
2- to is bure nafs ki khwaahishaat ki mukhaalifat kar kyunki yeh ishq se bhi zyada dushman aur muhlik hai.
3-woh dono khwaahishaat ko halaak karne ka sabab hai albatta  aashiq  jab paak-daaman ho to gunaah se Bach jaata hai.
4-aur nafsaani khwaahishaat ke poora hone ki aarzuon ko tark karde , agar tu aqalmand hai to woh kaam kar jo tere nafs ki khwaahishaat ke khilaaf ho.
Ek aur shayar kehta hai;
Khwaahishaat ki pairwi mein aql ka noor chup jaata hai aur khwaahishaat ki mukhaalifat karnewale ki aql ki nooraaniyat baraabar badhti rehti hai.
FAZAL BIN ABBAS رضي الله عنه ka kehna hai ;
Zamaana jaahil ko buland maqaam de deta hai aur khwaahishaat ki pairwi aqalmand, hoshiyaar ko uske maqaam se pher deti hai.
Kabhi log aise jawaan ki taareef karte hai jo khataakaar hota hai aur ehsaan karnewale shakhs ki malaamat ki jaati hai haalaanke woh baa-muraad hota hai.
NABI E AKRAM ﷺ ka farmaan hai ke ALLAH TA’ALA ne aql ko paida farmaya aur us se farmaya, saamne aa, to woh saamne huwi , phir farmaya peeche hatt to woh peeche hatt gayi, RAB TA’ALA ne farmaya MUJHE APNI izzat o jalaal ki qasam ! MAIN tujhe APNI sabse zyada pasandeeda makhlooq mein rakhunga.
Phir ALLAH TA’ALA ne himaaqat ko paida farmaya aur aage aane ka hukm diya chunaanche woh aage huwi , phir farmaya peeche hatt to woh peeche hatt gayi , tab ALLAH TA’ALA ne farmaya MUJHE APNI izzat o jalaal ki qasam ! MAIN tujhe APNI badtareen makhlooq mein rakhunga. Yeh Tirmizi ki riwaayat hai.
Kisi ne kya khoob kaha hai ;
1- us shakhs ki raai jo har baat mein aql se mashwara karta hai durustagi ko paa leti hai.
2- aur us shakhs ne dekha ke jab bhi khwaahishaat ki pairwi ki jaaye woh bure anjaam aur azaab mein mubtela karti hai.
Ek doosra shayar kehta hai;
1- jab tu chaahe ke ummeedon se faaida uthaanewaala ho to nafs ko khwaahishaat ki pairwi se bacha.
2- aur uski khwaahishaat poori naa kar aur gumraah aur baagiyon ki raunaq naa ban.
3- nafs aur uski khwaahishaat ko tark kar de kyunki yeh har us shakhs ko jo uski taraf qadam badhaata hai , buraaiyyon ka hukm deta hai.
4- shayad ke tu is tarah jahannam se najaat paa le jo aante kaantnewaali aur khaal utaarnewali hai.
Daanaaon (aqalmandon)  ka qaul hai ke khwaahish ek buri sawaari hai jo tujhe museebaton ki taareekiyon mein le jaati hai aur naa-muwafiq charagaah hai jo tujhe dukhon ka waaris banaati hai lihaaza khabardaar ho ke tujhe nafs ki khwaahish buraaiyyon par sawaar naa kare aur gunaahon ki andher nagri mein khema naa daal de. kisi daana (aqalmand ) se kaha gaya ke agar tum shaadi kar lete to khoob tha  , to usne bar-jasta jawaab diya agar main talaaq de sakta to apne nafs ko talaaq de deta, aur yeh sher padha;
Duniya se tanhaa ho ja kyunki tu tanha hi duniya mein  bheja gaya tha.
Duniya neend aur Aakhirat bedaari hai aur unka darmiyaani faasla maut hai aur hum paraaganda khwaabon mein hai , jisne khwaahish ki aankh se dekha woh tund wa tez ho gaya, jisne khwaahish ki pairwi ki usne zulm kiya aur jisne taweel ummeedein rakhi usne intehaa ko naa paaya aur naa hi kisi dekhnewale ke liye nihaayat hai. ( lambi aarzu ki koi intehaa nahi)
Kisi daana ne ek shakhs ko waseeyat ki ke main tujhe khwaahishaat e nafsani se muqaabla karne ka hukm deta hun kyunki khwaahishaat buraaiyyon ki kaleed (kunji) aur nekiyon ki dushman hai , teri har khwaahish teri dushman hai aur sabse buri khwaahish yeh hai jo gunaahon ko tere saamne bataur neki pesh karti hai. Jab yeh dushman tujhse jhagda karenge to tu unke panje se,  susti se mubarra hoshyaari,  jhoot se mubarra sach,  tasaahul se paak mashgooliyat,  jaza’ wa faza’ se paak sabr aur aisi neeyat jo bekaari se aalooda naa ho, ki maujoodgi hi mein najaat paa sakega.
Aye RABBE ZULJALAAL ! hamaari aql ko hamaari khwaahishon par gaalib farma de, hamein nuqsaan aur subaksaari se bacha, hamein Aakhirat ke bajaaye duniya me mashgool na kar aur hamein APNA zikr karnewala aur APNI ne’maton ka shukr karnewala bana de, Sayyedana wa Maulana MUHAMMED ﷺ ki Nabuwwat ke tufail hamein sa’adat e daarain ataa farma.
Wal Hamdu Lillaahi Rabbil Aalameen.
Farmaane NABAWI ﷺ hai ke tumhara behtareen amal parhezgaari hai aur farmaaya parhezgaari aamaal ki sarwari hai aur farmaaya parhezgaar ban, sab logon se zyaada ibaadat karnewala ban jaayega aur qanaa’at kar ki sab logon se zyaada shukr karnewala ban jaayega.
Farmaane NABAWI ﷺ hai ke jisme parhezagaari maujood nahi ( jo usey ALLAH TA’ALA ki naafarmaani se roke to ) uske kisi amal ki ALLAH TA’ALA ko parwaah nahi hai.
HAZRAT E IBRAHIM BIN ADHAM رضي الله عنه ka farmaan hai ke parhezgaari ke teen martabe hain, ek Zuhd Farz hai aur woh hai ALLAH TA’ALA ki haraam ki huwi cheezon se rukna, doosra Zuhad Salaamati ke liye hai aur woh hai shubha waali cheezon ko chhord dena, teesra Zuhad Fazeelat ke haasil karne ke liye hai aur woh hai ALLAH TA’ALA ki halaal ki huwi cheezon ko bhi chhord dena aur yeh Zuhad ka bohot hi Aala martaba hai.
IBNE MUBARAK رضي الله عنه ka qaul hai ke Zuhad,  Zuhad ko chupaane ka naam hai , jab Zaahid logon se door rahe to uski justuju rakho aur jab Zaahid logon ki talaash mein sargardaañ ho to us sey kinaara-kashi ikhtiyaar kar lo.
Kisi ne kya hi khoob kaha hai;
1 – maine us raaz ko paa liya hai, iske siwa aur kuch nahi hai ke parhezgaari duniya aur daulat e duniya ko chord dene ka naam hai.
2- jab tu daulat paa kar usey tark karde to samajh le ke tera taqwa aise hai jaise ek musalmaan ka taqwa hai.
Zaahid woh nahi hai jo duniya ke naa hote huwe us sey kinaara-kash huwa, balki zaahid woh hai ke jiske paas duniya apni tamaam tar hashr saamaaniyon ke saath aayi magar usne us sey munh pher liya aur bhaag gaya, jaisa ke ABU TAMMAAM  kehta hai;
Jab aadmi ne Zuhad ikhtiyaar naa kiya aur duniya apni tamaam tar raa’naaiyon ke saath jalwaagar huwi to woh zaahid nahi kehlaayega.
Baaz hukma ka qaul hai ke kya wajah hai ke hum duniya se Kinaara-kashi nahi karte haalaanke uski umr gini chuni hai, uski bhalaayi maamooli , uski safaai mein talchat, uski ummeedein dhoka aur fareb hai , aati hai to dukh lekar aati hai aur jab jaati hai to gamon ka bojh chord jaati hai, shayar kehta hai;
1- duniya ke taalib ke liye halaakat hai ,uski baqaa  nahi aur uski gardish khwaab o khayaal hai.
2- uska saaf gadla , uski khushi nuqsaan , uski ummeedein pur-fareb  aur uski roshniyaan taareeki hai.
3- uski jawaani budhaapa , uski raahat  beemari , uski lazzatein sharmindagi aur usko paana naa paane ke baraabar hai.
4- duniyadaar agar che shaddaad ki jannat ( aaraamdeh maqaam )  jitni  ne’matein paa lein ,tab bhi uske masaaib se nahi chootega.
5- us sey ru- gardaani (bach) kar , uski raunaq ko baa-waqaar naa samajh kyunki uski ne’matein aisi hai jinmein etaab muzmir (chupa) hai.
6- us  daaimi  in’aamaat ke ghar ke liye amal kar jiski ne’matein kabhi nahi mitegi aur jismein maut aur budhaape ka koi andesha naa hoga.
YAHYA BIN MA’AZ رضي الله عنه ka ek daanishmandaana qaul hai ke duniya ko ibrat ki nigaah se dekh , usey apni pasand se chord, uske husool mein majboori se koshish kar aur Aakhirat ko tawajjoh se talab kar.
END OF BAAB 71