khwabon ki tabeer in hindi
libas kala pahenna: masiyat me giraftar ho, jalil ho.
Lassan pyaz kharidna: kisi amir ke nokar hone ki dalalat he.
hilana: aurat se nihayat nafrat ho.
Lomry dekhna: aurat makkar mile, jann tang kare.
Libas pila pahenna: marze yarkan me giraftar ho.
Libas safed pahenna: gunaho se pak rahe magar duniya ki fikar me rahe.
Libas surkh: mushkil dar pesh ho.
Libas gorva dekhna: tohmate duniya me fase ya ked me rahe.
Loha dekhna: dushman sakht se mukabile ho.