ISME AZAM YA RAHEEMU

IMAM ALI RAZA RAHMAT’ULLAH’ALIHE IRSHAAD FARMATE HAI KE IS ISM KO(258)MARTABA ROZANA TILAWAT KARE TO US KA ANJAM BAKHAIR HO-MARTE WAQT BA IMAANJAYE-SAKRATO QABR W PULSIRAT KI MANZILE
ASAN HO-BARAEQAZAE HAJAAT ISM YA ALLAH YA RAHMAN YA RAHEEM PAR AMAL MARQUMHAI- BAHUT ZUD ASAR AUR MUJARRAB HA- HAR ROZ 500 MAR-TABA TO DAULAT MAND HO KHALQ’ULLAH MEHARBAN HO