YA GAFURU/YA GAFFARU/YA A’FU

IMAM JAAFAR SAADIQ RAZI ALLAHO TA’ALA ANHU FARMATE HAI KE JAB INSAAN PARROZI TANG HO YA PARESHANI DAMANGEER HO YA PARESHANI AUR MUSIBAT PESH AYE YA AULAAD KI TAMANNA HO YA ZYAD-ATI MALO MATAAL CHAHTA HO-US KO CHAHIYE KE KHULUS DILSE PARWAR DIGARE ALAM BARGAH ME TAUBA KARE IS NIYAT KE SAATH KE AYENDA UN KHATAO KA MURTAKIB NA HOGA TOWO JIS SHAI KO TALAB KAREGA HASIL HOGI AUR HAR SHIDDATW SAKHTI DAUR HO ZALIMO MUZI KI AIZA AUR ZULM SE MAHF-UZ RAHE UN UMOOR ME YE TEEN SMAA SARIUL’TASEER HAI(TANWEER)PANJ GANJ QADRIYA ME YA GAFFAR YA ALLAH KA AMAL BHI MARQUM HAI SAU BAAR BAAD NAMAZ ISHA PADHE YA SAB FAWAYED HASIL HO INSHA ALLAH