ISME AZAM YA QUDDUS

AGAR IS ISM KO WAQT ZAWAAL 170 MARTABA PADHTA RAHE TO USKA DIL MASIYAT SE SAAF HO ROSHAN HO JAYE AUR JOKOI ISME SABBUH KE SAATH BAAD NAMAZ JUM’AA ROTI KE TUKDE PAR LIKH KAR KHAYE MALKUTI SAFAAT PAIDA HO JAYE JABDUSHMAN KE KHAUF SE BHAAG NE KE SIVA CHARA NA HO TOBA’KASRAT PADHE US KE AUR DUSHMAN KE DARMIYAN HISARQAYEM HO JAYE YA UN KI NAZRON SE POSHIDA HO JAYE-(ZAFAR JALEEL) AGAR KOI TA’DAD  HURAF KE 22 HAI ITNE SAU MARTABA ROZANA PADHE TO KABHI KISI KE SAMNE DAST SAWAL DARAAZ KARNE KI ZARURAT PESH NA AYE AUR ITNE HAZARMARTABA YANI 22 HAZAR MARTABA CHALEES YAUM BA EHTEYAT MAMNU’ATE SHARAH PADH LE-BAAD 170 BAAR PADHTA RAHETO KHUD KIMYA BANJAYE(MANQOOL AZ TANWEER)