ilmul adad in hindi se sawalo jawab ka tariqa‪ilmul adad‬‏ کیلئے تصویری نتیجہ

ilmul adad se HAMAL KI MALUMAAT

 Agar sawal kare ke hamal zan tamam hoga ya jaye hoga:-
= Adad nam hamla ke aur jis din sawal kiya he is din ke adad jama kar ke 2 se taksim kare agar bache hamal tamam ho kar bache sahih va salamat peda hoga.

 ilmul adad se Agar sawal kare ke hamla ke larka hoga ua larki:-

= To hamla ke naam ke adad aur jis roz sawal kiya he is din ke adad jama kar ke 3 se taksim kare aur agar bache to larka hoga. 2 bache to larki hogi aur 3 bache to hamal khaam jaye hone ki alamat he.

ilmul adad se Agar sawal kare ke pahle mera intakal hoga ya joja ka:-

=tu is ka tarika ye he ke shohar ka naam maa ka nam valid aur Zoja ka naam maa ka nam valid jama kar ke 2 se taksim kare agar ek bache to pahle marad ka aur agar 2 bache to zoja ka

ilmul adad seAgar sawal kare ke mariz sehat yaab hoga ke nahi:-

=Name mariz ke aur mariz ki maa ke naam adad aur jis din sawal kiya he is din ke adad sab ko jama kar ke 3 se taksim kare agar ek bache marz sakht he bud shuvari sehat paye ga.
Agar do baki bache mariz badarjaye usul he. Ilaj se jald shifa hogi aur
agar 3 bache yani barabar se taksim ho jaye to alamat jiysat mankatah ki he khwah mariz ho ya aasab vagerah.