Roman Urdu:: ilm e ghaib aur iske iqsam |

GAIB ki Taareef aur is ki IQSAAM (TYPES):

http://amelqadri.blogspot.in/Gaib woh chupi huwi cheez hai, jis ko INSAAN na toAankh,Kaan,Naakwagera, ya kisiHawaasseMehsooskar sake, aur naBila Daleel Aqal mainAasake.For E.g:Khanon ki lazzaten (TASTE), aur in ki Khushbuwen hamare liye GAIB nahin, q k Yeh Aankh se Chupay hone k Baawajood, dusre Hawaas (Naak, zabaan) se Mehsoos ki ja sakti hain,Ab Gaib kya hoga…Jinnat,Malaika(Farishtey), aurJannataurDozakh Wagera hamare liye is waqt
GAIB hain.
.Q k Yeh na Hawaas se maalooom hosakte hain, aur na hi Bila Daleel E Aqal se,..Ab GAIB hote hain, 2 tarah k..

ILME  GAIB KI PEHLIQISM

1)Woh GAIB, jis par koi Daleel Qaim hosake, Yaani Dalael se maaloom hosake

..For E.g: JeseJannat,DozakhaurALLAH TA’ALA ki Zaat o SIFFAAT… k In Baaton ka Andaza, Is DUNIYA ki Cheezen dekh k aurQURA’ANI AAYAATdekh kar pata chalta hai.

ILME  GAIB KI PEHLIQISMDUSRI QISM

Dusra GAIB woh jis ko Kisi DALEEL se Bhi Maaloom na kiya ja sake
,FOR E.g:QAYAMAT ka ILM, K Kab hogi??
INSAAN kab Marega??
,Aur Aurat k Pait main Larka hai yaLarki,
Bad Bakht (Buri) Aulaad hai,Ya NAIK BAKHT (NAIK) AULAAD, yeh woh Baaten hain, jin ko Daleelse bhi maaloom nahin kiya ja sakta…Isi Dusrey GAIB ko mafatihul gaib kaha jata he