Hazratmusa-alaihassalam 19 samri ka waqiya>> Saamri ki Saza :

Quraane Hakeem me he ki
“Kaha Tu Chalta Ban ki Duniya ki Zindagi me Teiri Saza Yah hei ki Tu Kahe Chhu Na Ja Aur Beshak Teire liye Ek Wa’ade ka Waqt he”
(Surah Taahaa, Aayat- 97)

Saamri ki Duniya me Ye Saza Muqarrar Hui ki Jo Shaksh Uske Qarib Aakar Use Haath lagaata wo Shaksh Aur Ye Shadeed Bukhaar me Mubtila ho Jaate Is liye ye Door se Aate hue Shaksh ko Deikh kar kehta Mujh se Musaafa Na karna Mujhe Chhu Na Nahi, Iska Natija ye Nikla ki ye Lougo ke Darmiyaan Ek Wahshi Jaanwar ki Heshiyat me ho gaya Lougo ne Is se Mel-Mulaaqaat Iske Saath Mil kar Khana, Kharid-Farokht Aur Uske Saath Kalaam(Baat) karna Chhod Diya Ya’ani Har Qism ke M’aamlaat Jo Lougo ke Darmiyaan hote he wo Is se Munqat’a(Tod) kar diye gaye Aur Aakhirat ki Saza Jise Zarur Waaqei hona he Jise Muaaf bhi nahi hona wahi Saza hogi Jo Mushrik ki hogi, Balki Aur Lougo ko Mushrik wa Gumraah Banaane ki Wajah se Us Saza me Shiddat hogi.
(Tazkiratul Ambiya Alayhis Salaam, Safa-434)

*>> Bani Israaeel ko Touba ka Hukm :-*

Quraan Shareef me he ki
“Aur Jab Musaa(Alayhis Salaam) ne Apni Qoum se kaha Ay Meiri Qoum Tumne Bachhda Banaakar Apni Jaano par Zulm kiya to Apne Peida Karne waale ki Taraf Lout Aao to Aapas me Ek Dusre ko Qatl Karo Yah Tumhaare Peida karne wale ke Nazdik Tumhaare Liye Behtar he to Usne Tumhaari Touba Qabul ki Beshak Wahi he Bahut Touba Qabul Karne Wala Maherbaan”
(Surah Al Baqara, Aayat-54)

Al Garaz Hazrat Musaa Alayhis Salaam ne Qoum ko Hukm Diya ki Tumne Bachhde ki Puja karke Apni Jaano par Zulm kiya Ab Tum Apne RABB TA’ALA ki Taraf Touba karo Aur Tumhaari Touba ki Surat ye he ki Tum Aapas me Ek Dusre ko Qatl Karo Chunanche Touba karne Waalo ne Isi Tarah Touba ki ke Har ke Haath me Talwaar thi Bila Imteyaaz Har Ek ne Dusre ko Qatl kiya ALLAH TA’ALA ne Unki Touba Qabul Farmaayi Aur Har Qaatil wa Maqtul ne Shahaadat ka Martaba Paya,

*>> Unke Liye Qatl karna keise Mumkin huwa ..?*
Bani Israaeel Sab hi Hazrat Yaqub Alayhis Salaam ki Aulaad thi, Ek Dusre ke Qaribi Rishtedaar the to Unke liye Bahot Mushkil Kaam tha ki Ek Dusre ko Qatl Kare wo Touba karne par Aamada ho gaye lekin jab Unse ye Kaam Mushkil huwa to Unke liye Aasani Peida ki gayi
ALLAH TA’ALA ne Apni Qudrat E Kaamela se Dhundaawar Siyaa(Kala/Black) Baadal Chhaa diye Jinse Andhera Chha gaya wo Ek Dusre ko Deikh Na Sakte the, Unhone Subah se le kar Sham tak Ek Dusre ko Qatl kiya, Hazrat Musaa Alayhis Salaam Aur Hazrat Haarun Alayhis Salaam ne Duaa ki Ay ALLAH Ab Inko Ma’af karde, Duaa karne ki Wajah yahi thi ki Agar Unpar yahi Silsila Jaari Raha to Bani Israaeel ka Naam wa Nishaan Duniya se Khatm ho Jaayega, ALLAH TA’ALA ne Unki Duaa ko Qabul kiya Aur Ma’af Farma Diya Lekin Us Waqt tak 70,000 ki Tadaad me Ye Loug Qatl ho Chuke the,

Hazrat Musaa Alayhis Salaam ne Us Bachhde ko Zabah karke Uska Khun Bahaya Aur Haddiyo ka Reiti se Buraada karke Jala Diya, Hazrat Musaa Alayhis Salaam ka Bachhde ko Zabah karke Uska Khun Bahaana Is Baat ki Daleel he ki Sone-Chandi ki Dhaatu se Bana huwa Uska Jism Gosht Aur Haddiyo me Tabdil ho gaya Aur Usme Hayaat Peida ho gayi thi.
(Tazkiratul Ambiya Alayhis Salaam, Safa-435, 436)