Jab haziraat dekhne ki zarorat ho to ek 9 ya 10saal ke bachche ko paak saaf nehla kar bithaye,auruske sidhe hath ke angothe par wahi kajallagay,aus par itre heena yagulaab zara sa lagaye,ba,ad me 3  baarduroodsharif aur ek barHUWAL USAMATU SIRRINAA HOO aur 7 baar YAKAREEMU aur
 ba,ad me 3 baar duroodpak parhkar bacche par dam karen.isi tarah 3 martba dam karenFir bachche se kahen ke nakhon ke andar thikthik bandh kar dekhen,usay apna chehra nazar aayega,uske ba,ad hukam lagaye medaan hazir ho jaobachche ko medan nazar aayega.jab medandikhen to hukm lagayen jadu walahazir ho jab nazar aayen to usay medan saafkarne ka hukam de.phir paani chhirakne wala(bhishti)ko bulayen aurusay pani chhirakne ka  hukam de.

uske ba,ad bichhona wale ko bulao aur bichhan  ka hukam de.phir hukam lagaye takht shahi aur kursia bichhay  jayen.jab bacha kahen kitakht aur kursia rakhdi gayi he to hukam karon ki
Badshah e waqt hazir hon.koi buzurg safed ya haren(green) ya surkh(laal)libas me aayenge.
agar laal(red)libas pahna ho to adab se 3 martbasalaam karen aur haren yasafed libas me aanay ki arz karen.jab safed ya haraa libas pahn kar aayen to 3karen.woh hath ya sarhila kar ishare se jawab denge.salaam ka jawab de to apne sawal ki ijazatmange aur kahen hazrat ham kuchhpuchhna chahtay hai,uska sahih jawab milega?jab wo ha kahen to ek black bord aur chokmangwayen aur aap jo bhi zabanjante ho uss zaban me jawab likhe ka kahen.wo uss zaban me jawab likh kar batayenge.aur agar door ka mamla ho aur wahan ka haalmalum karna hoto gaadimangwayen aur bache ko uss gaadi me sairkarane ka hukam de.door door ke sehar gaon ya jagah ki sairkarayenge.aur wahan jo jo hoga wo
bache ko dikhay dega.isi tarha har mamlay ka haal maloom kar saktayhai.jaise marz  kasabb,aaseb,balaa ya jaadu.sab haal malom hojayega.siway na jaez aur haraam chizon ke aur baatonke,har kism ka haal maloomhoga.es hazirat me jino ke 4 badshah hazir hotayhai.jab hazir honge tab nam
puchhnay