hadis islam hadis nabi in hindi uru rizq k liye
HAZRATE UKASHAA رضي الله عنه khade ho gaye aur arz ki Yaa RASOOLALLAH ﷺ ! ALLAH se dua kijiye ke ALLAH TA’ALA Mujhe unmein se karde, AAPNE farmaya Aye ALLAH ! UKASHAA ko unmein se karde ! phir ek aur SAHAABI ne khade ho kar arz ki AYE ALLAH ke NABI ! Mere liye bhi dua kijiye ke ALLAH TA’ALA Mujhe bhi unmein se karde ! AAPNE farmaya UKASHAA Tumse sabqat le gaye.
HUZOOR ﷺ ka farmaan hai ke agar tum sahi maano mein ALLAH par tawakkul karte to ALLAH TA’ALA tumhein parindon ki tarah rizq deta jo subah bhooke nikalte hai aur shaam ko sair hokar aate hai. Farmane NABAWI ﷺ hai jo sabse qataa ta’alluq karke ALLAH TA’ALA se ta’alluq jod leta hai, ALLAH TA’ALA har mushkil mein usey kaafi hota hai aur usey aise tareeqe se rizq deta hai jo uske wehem o gumaan mein bhi nahi hota aur jo shakhs duniya ka ho jaata hai ALLAH TA’ALA usey duniya ke supurd kar deta hai.
Farmane NABAWI ﷺ hai , jo shakhs us cheez ko pasand karta hai ke woh sab logon se zyada maaldaar ho, usey chaahiye ke maujood
rizq se zyada aitmaad us rizq par kare jo ALLAH ke yahaan maujood hai. Marwi hai ke jab HUZOOR ﷺ
ke Ehle-khana faaqe se hote to AAP farmaate ke namaz ke liye khade ho jaao aur MERE RAB ne MUJHE yehi hukm diya hai:-
“Aur apne ghar waalon ko namaz ka hukm karo aur us par sabr karo.”
Farmaane NABAWI ﷺ hai ke jis shakhs ne jantar mantar kiya aur jism ko daaga, usne tawakkul nahi kiya. Marwi hai ke jab HAZRAT E JIBRAAEL عليه السلام ne HAZRATE E IBRAHEEM عليه السلام ko minjaneeq se aag mein phenke jaane ke waqt kaha, kya TUMHARI koi haajat hai ?
AAPNE farmaaya ke TUMSE MERI koi haajat waabasta nahi hai. AAP APNE us ahad ko poora kar rahe the jo UNHONE aag mein phenke
jaane ke liye giraftaari ke waqt kiya tha ke “MUJHE MERA RAB kaafi hai aur WOH achha kaarsaaz hai.” aur ALLAH TA’ALA ne ye aayat naazil farmaayi :-
“Aur IBRAHEEM ( عليه السلام) jisne apna qaul poora kiya.