khwabon ki tabeer in hindi
Haran dekhna: larki nek peda ho, ya kisi mashuk par aashik ho, dill sheda ho.
Har pahenna: gam dur ho, khushi hasil ho.
Hadiya bhegna: jiss ko pahoche usse mohabbat ho.
Hasna: gam ki dalil he.
Hava par aapko urte dekhna: vilayat me kamil bane.
Hava tund dekhna: jaha dekhe us zamin par aafat aye.
Hathi dekhna: bala najil ho, bepar me nafa mile.
Hans dekhna: aurat jamila hath aye.
Hal chalana: shadi ya aulaad ho, rizk barhe.