BAAB 57
FAZEELAT E TAWAAZO’ WA QANAA’AT :
NABI E KAREEM ﷺ ka farmaan hai ke ALLAH TA’ALA afwa wa darguzar ke zariya bande ki izzat badhaata hai aur jo ALLAH TA’ALA ki khushnoodi ki khaatir tawaazo’ karta hai, ALLAH TA’ALA  usey buland farmata hai.
Farmane NABAWI ﷺ hai ,koi aadmi aisa nahi magar uske saath do farishte hai aur insaan par faham o faraasat ka noor hota hai jisse woh farishte uske saath rehte hai, pas agar woh insaan takabbur karta hai to
woh us se hikmat cheen lete  hai aur kehte hai, Aye ALLAH ! Isey zaleel kar, aur agar woh tawaazo’ wa inkesaari karta hai to farishta kehta hai, Aye ALLAH ! Isey sarbulandi ataa kar.
HUZOOR ﷺ farmate hai ke uske liye khushkhabri hai jisne tawangari mein tawaazo ki ,jamaa kardah maal ko achche tareeqe par kharch kiya, tangdast aur muflison par meherbaani aur Ulemaa wa daanishmandon se meljol rakha.
Marwi hai ke HUZOOR ﷺ SAHABA E KIRAAM ki ek jamaa’at ke saath ghar mein khaa rahe the ke darwaaze par saail aaya jise ek aisi bimaari thi ke jiski wajah se log us se nafrat karte the, HUZOOR ﷺ ne usey andar aane ki ijaazat di ,jab woh andar aaya to AAPNE usey apne zaanu mubaarak par bithaaya aur farmaya khaana khao, quraish ke ek aadmi ne isey bohot naapasand kiya aur phir woh quraishi jawaan us jaisi bimaari mein mubtala ho kar maraa.
Farmane NABAWI ﷺ hai ke RAB TA’ALA ne MUJHE do baaton ka ikhtiyaar diya, ek yeh ke MAIN RASOOL E ABD (bandon ka RASOOL) banun yaa NABI E FARISHTA banun (Fariston ka NABI ) ! MAIN nahi samajh raha tha ke MAIN kaunsi baat pasand karun, farishton mein  JIBRAEEL E AMEEN ( عليه السلام) MERA dost tha , MAINE sar uthaakar USKI taraf dekha to USNE kaha RAB ke yahaan tawaazo’ ikhtiyaar kijiye, to MAINE arz kiya ke MAIN RASOOL E ABD banna chaahta hun.
ALLAH TA’ALA ne HAZRATE MOOSA  عليه السلام ki taraf Wahi farmaayi ke MAIN us shakhs ki namaaz qubool farmata hun jo MERI azmat ke saamne inkesaari karta hai, MERI makhlooq par takabbur nahi karta aur uska dil MUJH se khaufzada rehta hai.
Farmaane NABAWI ﷺ hai ke karam taqwa ka, izzat tawaazo’ ka aur yaqeen beniyaazi ka naam hai.
HAZRATE ISAA  عليه السلام  ka farmaan hai ke duniya mein tawaazo’ karnewalon ke liye khushkhabri hai, woh qayamat ke din mimbaron par honge , logon mein islaah karnewalon ko khushkhabri ho, ye woh log hai jo qayamat ke din Jannatul firdaus ke waaris honge aur duniya mein apne dilon ko paak karnewalon ko bashaarat ho, yahi log qayamat ke din deedaar e ILAAHI se musharraf honge.
Baaz muhaddiseen e kiraam se marwi hai, HUZOOR ﷺ ne farmaya jab ALLAH TA’ALA ne kisi bande ko islam ki hidaayat di, usey behtareen soorat di aur usey uske gair pasandeedah maqaam se door rakha aur in sab nawaazishaat ke baad usey mutawaaze’ banaaya, is se saabit huwa ke tawaazo’ ALLAH ki pasandeedgi ki alaamat hai.
ALLAH TA’ALA APNE MEHBOOB BANDON KO CHAAR CHEEZEIN ATAA FARMAATA HAI :
Farmane NABAWI ﷺ hai ke chaar cheezein aisi hai jo ALLAH apne mehboob bandon ke siwa kisi ko ataa nahi karta , khaamoshi aur yeh pehli ibaadat hai, ( iske ilaawa ) tawakkul, tawaazo’ aur duniya se Kinaara-kashi .
Marwi hai ke RASOOL E KHUDA ﷺ khaana khila rahe the ke ek habshi aaya jo chechak mein mubtala tha aur jagah jagah se uski khaal udhad chuki thi, woh jiske saath baithta woh uske pehlu se uth jaata, HUZOOR ﷺ ne apne pehlu mein baithaya aur irshaad farmaya MUJHE woh aadmi ta’ajjub mein daalta hai jo apne haath mein aisa zakhm liye phirta hai jo logon ke liye takleef ka sabab hai aur is se uska takabbur mit gaya hai.
Ek din HUZOOR ﷺ ne apne SAHABA E KIRAAM se farmaya kya baat hai MAIN Tum mein ibaadat ki sheerni nahi paata? SAHABA E KIRAAM ne arz ki , HUZOOR ! ﷺ Ibaadat ki sheerni kya hai? AAPNE farmaaya tawaazo’ !
Farmane NABAWI ﷺ hai ke jab tum MERI ummat ke  tawaazo’ karnewalon ko dekho to unse tawaazo’ se pesh aao aur mutakabbireen ko dekho to unse takabbur karo kyunki yeh unke liye tehqeer aur zillat hai.
Isi mauzoo par yeh chand ash’aar hai:
1- tawaazo’ kar jo us sitaare ki tarah ho jo dekhnewale ko paani ki satah par nazar aata hai, haalaanke woh bohot bulandi par hota hai.
2-dhuwein ki tarah naa ho jo fazaa mein khud ko buland karta hai haalaanke uski koi izzat nahi hoti aur woh ek bekaar cheez hai.
FAZAAIL E QANAA’AT:
Qanaa’at ke muta’alliq jo kuch pehle bayaan kiya jaa chuka hai, us se bhi zyada Ahadees wa aqwaal qanaa’at ki fazeelat mein waarid huwe hai, chunaanche Farmane NABAWI ﷺ hai ke momin ki izzat logon se beparwaahi mein hai, qanaa’at mein aazaadi aur izzat hai isiliye kaha gaya hai ke us se beniyaaz ho ja   jise tu chaahta hai, us jaisa ho jaayega, jiski taraf haajat lekar jaayega tu uska qaidi hoga aur jis par chaahe ehsaan kar tu uska sardaar hoga, thoda maal jo tujhe kifaayat kare, us zyada maal se behtar hai jo tujhe gumraah karde.
Ek buzurg ka qaul hai ke MAINE qanaa’at se afzal koi maaldaari nahi dekhi aur laalach se badhkar tangdasti nahi dekhi, aur ye ash’aar padhe :
1- Qanaa’at ne jab mujhe izzat ka libaas diya aur kaunsa woh tamawwul hai jo qanaa’at se zyada baa-izzat ho.
2- pas usey apne nafs ke liye asal poonji bana le aur uske baad parhezgaari ko zakheera kar le.
3- to dugna nafaa paayega, dost se kuch talab karne se be-niyaaz ho jaayega aur ek ghadi sabr ke badle Jannat mein in’aam wa ikraam paayega.
Ek aur shayar kehta hai:
1- Apne jism ko maamooli guzar basar par sabr karnewala banaa warna ye tujhse teri zaroorat se zyaada badhkar maal o daulat maangega.
2- teri zindagi ki muddat itni hi hai jitni us lamhe ki muddat hai jis mein  tu saans le raha hai.
Ek aur shayar kehta hai:
1- agar rizq tujhse door hai to sabr kar aur jo kuch mil gaya hai usi par qanaa’at kar.
2- apne nafs ko us (rizq) ke haasil karne mein zehmat na de ,agar woh tera muqaddar hai to kya woh mujhe mil jaayega?
Ek aur shayar kehta hai :
1- jab tujhe bakheelon ka tamawwul harees (laalchi) banaye to us waqt qanaa’at tujhe sairaab karne ke liye kaafi hogi.
2- aisa jawaan ban jiska paun tahtussara (paataal) mein ho aur uske iraadon ki choti  suraiyya ko chuu rahi ho.
Doosra shayar kehta hai:
1- aye aasaani se haasil honewale rizq ko quwwat se talaash karnewale !afsos ! Tu jhooti mohabbat mein mubtala hai, galat cheez mein dil laga raha hai.
2- sher apni tamaamtar quwwat ke baawajood jungle ke murdaar khaate hai aur makhkhiyaan apni kamzori ke baawajood shehed khaati hai.
HUZOOR ﷺ ka tareeqa ye tha ke jab AAP bhook mehsoos farmate to AHLE BAIT E KIRAAM se farmate ke namaaz ke liye khade ho jao aur farmate MUJHE yahi hukm diya gaya hai aur ye aayat padhte;
” Apne gharwalon ko namaaz ka hukm kar aur us par sabr kar.”
1- duniya ki zeenat aur uski giraftaari ko tark karde aur tujhe bohot maaldaar hone ki hirs wa laalach fareb mein mubtala naa kare.
2- ALLAH ki taqseem par qanaa’at kar  aur ispar raazi ho jaa kyunki qanaa’at aisi daulat hai jo kabhi khatam nahi hoti.
3- tu is tamaamtar behudaa aish ko tark karde, kyunki jab tu isey gaur se dekhega to ismein koi nafaa nahi paayega.
Baaz sho’raa ka qaul hai :
1- jo kuch tujhe bagair koshish ke mil jaata hai usi par qanaa’at kar le ke RABB E ZULJALAAL to hashraatul arz mein se kisi ko bhi nahi bhoolta.( rizq pohonchaata hai.)
2- agar zamaana tujhe ina’amaat se nawaaze to khada ho ja aur agar waqt tujhse peeth pherle to so jaa.
Daanaaon ka qaul hai ke izzat khoobsurat kapdon ki marhoon e minnat nahi hai kyunki faraakhdasti mein behtareen libaas pehenna aur khoobsurat kapdon se aaraasta hona aadmi ko masroof kar deta hai yahan tak ke duniyaawi mohabbat ki wajah se woh deeni  kaamon ki parwaah nahi karta aur aisa aadmi bohot hi kam takabbur wa khudbeeni se khaali hota hai.
Baaz shoraa ka kehna hai:
1- main duniya se sookhi roti aur mote jhote kapde par raazi hun aur mujhe inke siwa kuch nahi chaahiye.
2 – kyunki maine zamaana ko faani dekha hai lihaaza meri umr aur zamaana donon fanaa honewale hai.
END OF BAAB 57.