Darood Shareef Padhne Ki Fazilat. #157.
Aaqa e Kainaat ﷺ irshad farmate
haiñ darood e paak padhne wale par Allah

rehmat bhalaai aur nekiyon ke darwaze khol deta
hai.
Iss hadees e pak se yeh maloom huwa ke agar
hum chahte hai ke hum par
rehmat barse hum bhalayi ke kaam kare toh
humein chahiye ke hum darood e
pak jis qadr ho sake padhe.
Buzurgaane deen farmate hai ke jo bohot zyada

darood shareef padhe to uski
tarbiyat khood Sayyed e Aalam ﷺ farmate hai.
Isse badi sa’adat aur kya ho sakti hai hum Sarwar
e Kaunain ﷺ ki nazar mein
rahe ke jinke haat mein Allah ﷻ ne dono jahan ki ne’amatein dedi hai.
Nabi e Kareem ﷺ khood farmate
haiñ ke Allah ﷻ ataa farmata hai aur mai takseem karta hun.
Aur Huzoor ﷺ takseem karne mein
sabse bade sakhi hai.
Dono jahan ki bhalayi kamyabi daulat jannat sab kuch issi dar se milta hai
toh khoob zyada darood padh kar khoob zyada neki hasil kare.
Jitni zyada durood ki kasrat hogi utni hi ruhani bimaria door ho jaegi insha allah