khwabon ki tabeer in hindi
Dat apne girte dekhna: bimari ki alamat he, halakat ka bais he sadka dena cahiye.
Dat sone candi ke dekhna: umar daraz ho, rahat nasib ho.
Darakht fulo ka dekhna: rupiye besumar pae, mashuk umda mile.
Darvaza alishan dekhna: aurat nek mile, ya sarkari khidmat hath lage.
Dava dekhna: rusiyahi hasil ho, sharm shamil ho sadka karna cahiye.
Darakht mevedar dekhna: dalil behtari ki he.
Darakht besmar dekhna: dalil khvari ki he.
Darakht par apko charte dekhna: martaba buland pae ya hakim se faeda hoga.
Dudh un janvaro ka pina Jo halal he: roji halal pae, agar usse ulta dekhe to aurat badkar se milap ho.
Dahi dekhna: safar pesh aye aur tandurast picha gar aye.