gheebat in islam hadees sharif in hindi urdu QURAN MAJEED mein ALLAH TA’ALA ne geebat ki mazammat farmaayi hai aur geebat karnewale ko murdaar ka gosht khane wale ki misl qaraar diya hai chunaanche Farmane ILAAHI hai:

“Aur tum ek doosre ki geebat naa karo , kya tum mein se koi ek ye baat pasand karta hai ke woh apne murda bhai ka gosht khaaye, pas tum usey buraa samjho.”
Farmane NABAWI ﷺ hai ke har musalmaan par musalmaan ka khoon , maal aur izzat haraam hai , geebat izzat ko khaa jaati hai aur ALLAH TA’ALA ne usey maal aur khoon ke saath yakjaa zikr kiya hai.
HAZRATE ABU BARZAA رضي الله عنه se marwi hai, HUZOOR ﷺ ne farmaya ke ek doosre par hasad naa karo , bugz na karo , dhoka naa do , peeth peeche buraaiyyaan na karo aur ek doosre ki geebat naa karo, ALLAH TA’ALA ke bandon ! Bhai-bhai ban jao.
hadees sharif in hindi HAZRATE JAABIR aur ABU SAEED رضي الله عنهما se marwi hai, HUZOOR ﷺ ne farmaya ke geebat se bacho kyunki geebat zina se bhi buri hai isliye ke aadmi zina karta hai aur tauba karta hai to ALLAH TA’ALA uski tauba qubool farma leta hai magar geebat karnewale ki tauba us waqt tak qubool nahi hoti jab tak ke woh shakhs maaf na kare jiski geebat ki gayi hai.
HAZRATE ANAS رضي الله عنه se marwi hai, HUZOOR ﷺ ne farmaya ke mea’raaj ki raat MERA aisi qaum par guzar huwa jinke chehre unke naakhunon ke saath baandhe jaate the, MAINE kaha JIBRAEEL! Yeh kaun hai ? JIBRAEEL ne kaha yeh woh log hai ke jo logon ki geebat karte hain aur unki izzat ko paamaal karte hain.
hadees sharif in hindi HAZRATE SULAIMAAN BIN JAABIR رضي الله عنه se marwi hai ke MAINE HUZOOR ﷺ ki khidmat mein haazir ho kar arz kiya MUJHE aisa bhalaa kaam batlaiyye jis sey MAIN nafaa andoz ho sakun, AAPNE Farmaya ke bhalaayi ke kisi kaam ko haqeer naa samajh aur agarche TUJHE apne dol ka paani pyaase ke dol mein hi daalna pade.
hadees sharif in hindi HAZRATE BARAA’ رضي الله عنه se marwi hai, HUZOOR ﷺ ne hamein khitaab farmaya jisey parda nasheen aurton ne apne gharon mein suna , AAPNE farmaya aye woh logon ! Jo zabaan se imaan laaye ho magar dilon mein imaan nahi rakhte ho ! musalmaanon ki geebat naa karo aur unki ruswaayi ki justajoo mein na raho kyunki jo kisi bhai ki ruswaayi ke darpai hota hai , ALLAH TA’ALA uski ruswaayi ke darpai hota hai aur ALLAH TA’ALA jiski ruswaayi ke darpai hota hai usey uske ghar mein be-izzat aur ruswa kar deta hai.
Kaha gaya hai ke ALLAH TA’ALA ne HAZRATE MOOSA عليه السلام ki taraf Wahi farmayi ke jo geebat se taaib hokar maraa woh aakhri shakhs hoga jo jannat mein jaayega aur jo geebat karte karte mar gaya woh pehla shakhs hoga jo jahannam mein jaayega.
hadees sharif in hindi HAZRATE ANAS رضي الله عنه se marwi hai ke HUZOOR ﷺ ne logon ko ek din ke roze ka hukm diya aur farmaya ke MERI ijaazat ke bagair koi bhi roza iftaar naa kare , yahaan tak ke jab shaam ho gayi to log aana shuru huwe aur har shakhs haazir hokar arz karta YAA RASOOLALLAH ﷺ ! maine din mein roza rakha mujhe ijaazat dijiye ke main usey iftaar karun, AAP usey ijaazat marhamat farma dete. isi tarah log aate gaye aur ijaazat lete gaye yahaan tak ke ek aadmi ne aakar arz ki YAA RASOOLALLAH ﷺ ! mere ghar ki do jawaan aurton ne roza rakha hai aur woh AAPKI khidmat mein aate huwe sharmaati hain, ijaazat dijiye taaki woh roza iftaar karein. HUZOOR ﷺ ne munh pher liya , usne phir arz kiya, AAPNE phir munh pher liya , usne phir arz ki to AAPNE farmaya unhone roza nahi rakha, woh shakhs kaise rozadaar ho sakta hai jiska din logon ka gosht khaate guzar jaaye, tum jao aur unhein jaa kar kaho ke agar tum rozadaar ho to kisi tarah qai karo chunaanche woh unke paas gaya aur unhein saari baat bataakar qai karne ko kaha chunaanche unhone qai ki aur har ek ne khoon ke lothde ki qai ki , woh shakhs HUZOOR ﷺ ki khidmat mein haazir huwa aur saari roodaad sunaayi, AAPNE uski baat sun kar farmaya ba-Khuda agar yeh cheez unke pet mein maujood rehti to unhein aag jalaati.
Ek riwaayat ke alfaaz ye hai ke jab HUZOOR ﷺ ne us se munh pher liya to woh kuch der baad dobaara haazir huwa aur arz ki YAA RASOOLALLAH ﷺ ! woh dono mar chuki hai ya marne ke qareeb hain, HUZOOR ﷺ ne farmaya unhein MERE paas laao, jab woh aa gayin to AAPNE pyaala mangwa kar unme se har ek se farmaya ke isme qai karo chunaanche ek ne peep, khoon aur badbudaar mawaad se pyaala bhar diya, phir AAPNE doosri se bhi qai karne ko kaha to usne bhi waise hi qai ki. AAPNE farmaya un dono ne ALLAH ke halaal kiye huwe rizq se roza rakha aur ALLAH TA’ALA ki haraam ki huwi ashiya se iftaar kiya, inme se ek , doosri ke paas jaa baithi aur yeh dono mil kar logon ka gosht khaati rahin. ( yaani geebat karti rahin).
HAZRATE ANAS رضي الله عنه se marwi hai ke HUZOOR ﷺ ne hum se khitaab farmaya aur usmein sood ki buraaiyyon aur qabaahaton ka zikr karte huwe farmaya ke ek soodi dirham insaan ke liye 33 martaba zina karne se badtar hai aur sabse bada sood kisi musalmaan ki izzat par daaka daalna hai.tawakal allah par kaisa ho  tawakkal kya he
CHUGALKHORI:
Yeh ek intehaayi buri sifat hai , farmaane ILAAHI hai
“geebat karnewala logon ke saath chugli karnewala hai.”
phir farmaya
“mutakabbir aur uske baad badnaseeb”
JANAAB ABDULLAH BIN MUBAARAK رضي الله عنه ka qaul hai ke “zaneem ” aise waladuzzina ko kehte hai jo baatein poshidaa nahi rakhta aur UNHONE is jaanib ishaara kiya hai ke jo shakhs baat makhfi nahi rakhta aur chugalkhori karta hai uska yeh feyl is amr par dalaalat karta hai ke woh waladuzzina hai kyunki Farmane ILAAHI mein isi jaanib ishaara milta hai,
“gardan akdaakar chalne wala aur uske baad waladuzzina”
Yahan zaneem se muraad jhoote nasab ka muddaee hai.
Aur Farmane ILAAHI hai :
“Wail ( halaaqat) hai har geebat karnewale humzah ke liye.”
Ek tashreeh ke mutaabiq humzah ka maanaa chugalkhor bataaya gaya hai .aur irshaad e ILAAHI hai “jo lakdiyon ko uthaane waali hai.”
kehte hai ke yahan lakdiyon se muraad chugliyaan hai kyunki woh baatein uthaaye chugliyaan karti rehti thi.Qayamat ku Afat Qayamatbka hal or manzar
Ek aur maqaam par irshaad e ILAAHI hai
“pas un do aurton ne unki khayaanat ki aur unhone ALLAH ki taraf un dono ki kifaayat naa ki.”
Kehte hai ki is aayat mein do aurton ka tazkira hai ek HAZRATE LOOT عليه السلام ki biwi jo qaum ko HAZRATE LOOT عليه السلام ke mehmaanon se khabardaar kiya karti thi aur NOOH عليه السلام ki biwi jo AAPKO makhbootul hawaas kaha karti thi.
Farmane NABAWI ﷺ hai ke chugalkhor jannat mein nahi jaayega, doosri hadees mein hai ke qattaat jannat mein nahi jaayega, qattaat chugalkhor ko kehte hain.
HAZRATE ABU HURAIRA رضي الله عنه se marwi hai, HUZOOR ﷺ ne farmaya ke tum mein se ALLAH TA’ALA ko sabse zyada mehboob woh log hai jo duniya mein rehte hain, woh logon se mohabbat karte hai aur log unhein mehboob samajhte hain aur ALLAH TA’ALA ke yahaan sabse badtareen woh log hai jo chugalkhoriyaan karte hai, bhaiyyon ko baaham ladaate hain aur nekon ki lagzishon ke khwahaan hote hai.
HUZOOR ﷺ ne farmaya kya MAIN tumhein badtareen aadmiyon ke muta’alliq naa bataun? SAHABA ne arz ki batlaaiyye YAA RASOOLALLAH ﷺ ! AAPNE farmaya woh chugalkhori karnewale, doston mein fasaad barpa karnewale aur saaleh logon par jhooti tohmatein lagaane wale hain.(yaani badtareen log yeh hai.)namaz tahajjud time namaz tahajjud ka tarika 
hadees sharif in hindi HAZRATE ABU ZAR رضي الله عنه se marwi hai HUZOOR ﷺ ne farmaya jo shakhs naa haq kisi musalmaan ke muta’alliq jhooti baat phailaata hai ke usey zaleel o ruswa kare to ALLAH TA’ALA usey qayamat ke din jahannam mein zaleel o ruswa karega.
HAZRATE ABU DARDAA رضي الله عنه se marwi hai HUZOOR ﷺ ne farmaya jo shakhs musalmaan ke liye kisi aisi baat ko phailaata hai jo bilkul galat ho aur woh us sey us musalmaan ko duniya mein ruswa karna chaahta hai , ALLAH TA’ALA par waajib hai ke WOH usey qayamat ke din jahannam mein ruswa karega.
HAZRATE ABU HURAIRA رضي الله عنه se marwi hai ke HUZOOR ﷺ ne farmaya jo shakhs kisi musalmaan par jhooti gawaahi deta hai woh apna thikaana jahannam mein samjhe, aur yeh bhi kaha gaya hai ke qabr mein ek tihaayi azaab sirf chugalkhoron ki badaulat hota hai.
HAZRATE IBNE UMAR رضي الله عنه se marwi hai, HUZOOR ﷺ ne farmaya ke jab ALLAH TA’ALA ne jannat ko paida farmaya to usey hukm diya ke MUJHSE baat kar , woh boli jo mere andar aagaya woh sa’aadat-mand huwa, tab RABB E JABBAAR JALLA JALAALUHU ne farmaya MUJHE APNI izzat o jalaal ki qasam ! MAIN tere andar 8 qism ke log daakhil nahi karunga, aadi sharabi, zaani, chugalkhor, begairat, razeel, hijda , qataa rehmi karnewala aur woh shakhs jo yeh kehta hai, mera KHUDA se ahad hai ke falaan falaan bura amal nahi karunga magar yeh waada poora nahi karta.namaz juma in jumuah prayer 
HIKAAYAT:
HAZRATE KAAB AHBAAR رضي الله عنه se marwi hai ke ek martaba Bani Israel qahet mein mubtala hogaye, MOOSA عليه السلام ne mutaddad baar (kayi baar) baarish ki dua ki magar baarish naa huwi ,tab ALLAH TA’ALA ne MOOSA عليه السلام ki taraf Wahi farmayi ke MAIN TERI aur TERE saathiyon ki dua kaise qubool karun jabke tum mein aadi chugalkhor maujood hai ? HAZRATE MOOSA عليه السلام ne arz ki BAARE ILAAHI ! MUJHE woh chugalkhor bataa taaki MAIN usey (APNI jamaa’at se ) baahar nikaal dun! RAB TA’ALA ne farmaya AYE MOOSA! MAIN TUMHEIN chugalkhori se mana kar raha hun aur phir KHUD chugalkhori karun? lihaaza un sab ne tauba ki aur baarish barasne lagi ,
Aur kaha gaya hai ke kisi aadmi ne 700 farsakh ka taweel safar karke ek daana ki majlis mein haazri di aur us sey kaha ke main itni taweel musaafat taiy karke aapse 7 baatein poochne aaya hun, ALLAH TA’ALA ne AAPKO ilm diya hai, MUJHE yeh batlaaiyye ke aasmaan aur aasmaan se bhaari cheez kya hai ? Zameen aur zameen se faraakh cheez kya hai ? Chattaan aur chattaan se sakht cheez , aag aur aag se zyaada garam cheez, zamhareer aur us sey bhi thandi cheez, samandar aur us sey bhi zyaada be-niyaaz, yateem aur us sey bhi zyaada khwaar cheez kya hai ? Us daana ne jawaab diya ke paak daaman par bohtaan lagaana aasmaan se bhi bhaari hai, haq zameen se zyaada faraakh hai, qanaa’at pasand dil samandar se zyaada be-niyaaz hai , hirs aur hasad aag se zyaada garm hai, kisi azeez se kaam jabke woh poora naa kare zamhareer se zyaada sard (thanda) hai , kaafir ka dil chattaan se zyaada sakht aur chugalkhor, jab uska kirdaar zaahir hojaaye yateem se bhi zyaada zaleel o ruswa hota hai.09 Husne akhlaq k bare me nabi ki
Kisi shaayar ne kya khoob kaha hai:
1- jo chugalkhor logon mein chugalkhoriyaan karta hai to uske dost ko bhi uske saanpon aur bichchuon se bekhauf naa samajh (yaani woh doston ki bhi chugliyaan karega.)
2- raat ko aanewale sailaab ki tarah jiske muta’alliq koi nahi jaanta ke kahaan se aaya hai aur kis kis tak pohonchaa hai.
3- uske ahad (waada) ke liye halaakat hai woh usey kaise poora karega aur uski dosti ke liye halaakat hai, woh kaise uski nafi karega.
Doosra shaayar kehta hai:
Woh chugalkhor jis tarah teri himaayat karta hai usi tarah teri buraiyyaan bhi bayaan karega do chehron wale ke makar o fareb se gaafil naa ho.
END OF BAAB 78tauba ki fazeelat ka bayan