Awliya Allah Kaise he in hindi Auliya Allah Aabe Zamzam jaise hote hain.

Dono mohtaram aur mufeed hote hain. Jis tarah Zamzam hamesha faaida aur shifa deta hai, chahe use peeyo ya badan par lagao, Usi tarah ALLAH ka wali bhi sab ko faaida deta hai aur qalbi beemariyo se sh

ifa deta hai.Mo’min saaf paani jaisa hota hai. Jis tarah saaf paani tahaarat ke liye aur dusre kaamo me istemaal kar sakte hain, Usi tarah Mo’min bhi apne nek aqeede aur husne akhlaaq se logo ko faaida deta hai. Aasi (gunahe sagirah karne wala) us paani jaisa hai jo naali
me chala gaya hai. Jis tarah naali me chale jaane ki wajah se us paani ko istemaal nahi kiya jaata , Usi tarah Aasi ilm ki kami ki wajah se ya buri sohbat ki wajah se gunah karta rehta hai. Faajir (poshida rehkar gunahe kabirah karne wala) us paani
jaisa hai jis me aisi najaasat hai jo nazar nahi aati. Jis tarah paani me paishaab jaisi najaasat mil jaaye to bhale wo nazar na aaye magar wo paak nahi rehta, Usi
tarah Faajir ki sohbat me rehne wala bhi gunahgaar ho jaata hai.

Faasiq (khule aam gunahe kabirah karne wala) us paani jaisa hai jis me kichad mil gaya hai. Jis tarah badan ya kapde par kichad lag jaaye to wo na- paak bhi ho jaata hai aur kharab dikhta bhi hai aur use foran dhona bhi hoga, Usi tarah Faasiq ki sohbat me rehne wala ya taalluq rakhne wala gunahgar bhi hota hota hai aur
be-izzat bhi hota hai aur use tauba bhi karni hogi. Bad-mazhab us paani ki tarah hai jis me jaraaseem (bacteria) mile hue hain. Jis tarah paani me jaraaseem (bacteria) mile hue ho to wo peene se ya badan par lagne se beemari ho sakti hai, Usi tarah Bad-mazhab ki sohbat ya taalluq rakhne se uske bad-aqeeda ki wajah se aqeeda kharaab hone ka khatra rehta hai. Kaafir us paani jaisa hai jis me Sharaab mil gai hai. Jis tarah Sharaab haraam hai aur use peene se nuqsan hai aur agar kapde ya badan par lag jaaye to bhi wo na-paak ho jaata hai, Usi tarah Kaafir ki sohbat se ya uske tareeqe ya rasm apnane se Eimaan jaane ka khatra rehta hai.
**************3 Cheezen Mohabbat Badhane Ka Zariya Hai in hindi
ALLAH ta’ala uske Habeeb sallallahu alaihi wa sallam ke sadqe me Sab ko in baato ko samajhne ki aur dusro tak pahunchane ki taufiq ata farmae. Aur Sab ke Eimaan ki hifazat farmae aur Sahi aqeeda ata farmae aur uski raza ke liye ishqe Rasool ke saath nek amal karne ki aur gunaho se bachne ki taufiq ata farmae.
Aameen.bani israel par allah ka azab in hindi 14