Auliya Allah Aabe Zamzam jaise hote hain.

Dono mohtaram aur mufeed hote hain.
Jis tarah Zamzam hamesha faaida aur shifa deta hai,


chahe use peeyo ya badan par lagao, Usi tarah ALLAH ka
wali bhi sab ko faaida deta hai aur qalbi beemariyo se shifa
deta hai.
Mo’min saaf paani jaisa hota hai.
Jis tarah saaf paani tahaarat ke liye aur dusre kaamo me
istemaal kar sakte hain, Usi tarah Mo’min bhi apne nek
aqeede aur husne akhlaaq se logo ko faaida deta hai.
Aasi (gunahe sagirah karne wala) us paani jaisa hai jo naali
me chala gaya hai.
Jis tarah naali me chale jaane ki wajah se us paani ko
istemaal nahi kiya jaata , Usi tarah Aasi ilm ki kami ki
wajah se ya buri sohbat ki wajah se gunah karta rehta hai.
Faajir (poshida rehkar gunahe kabirah karne wala) us paani
jaisa hai jis me aisi najaasat hai jo nazar nahi aati.
Jis tarah paani me paishaab jaisi najaasat mil jaaye to
bhale wo nazar na aaye magar wo paak nahi rehta, Usi
tarah Faajir ki sohbat me rehne wala bhi gunahgaar ho
jaata hai.
Faasiq (khule aam gunahe kabirah karne wala) us paani
jaisa hai jis me kichad mil gaya hai.
Jis tarah badan ya kapde par kichad lag jaaye to wo na-
paak bhi ho jaata hai aur kharab dikhta bhi hai aur use
foran dhona bhi hoga, Usi tarah Faasiq ki sohbat me rehne
wala ya taalluq rakhne wala gunahgar bhi hota hota hai aur
be-izzat bhi hota hai aur use tauba bhi karni hogi.
Bad-mazhab us paani ki tarah hai jis me jaraaseem
(bacteria) mile hue hain.
Jis tarah paani me jaraaseem (bacteria) mile hue ho to wo
peene se ya badan par lagne se beemari ho sakti hai, Usi
tarah Bad-mazhab ki sohbat ya taalluq rakhne se uske
bad-aqeeda ki wajah se aqeeda kharaab hone ka khatra
rehta hai.
Kaafir us paani jaisa hai jis me Sharaab mil gai hai.
Jis tarah Sharaab haraam hai aur use peene se nuqsan hai
aur agar kapde ya badan par lag jaaye to bhi wo na-paak
ho jaata hai, Usi tarah Kaafir ki sohbat se ya uske tareeqe
ya rasm apnane se Eimaan jaane ka khatra rehta hai.
**************
ALLAH ta’ala uske Habeeb sallallahu alaihi wa sallam ke
sadqe me
Sab ko in baato ko samajhne ki aur dusro tak pahunchane
ki taufiq ata farmae.
Aur Sab ke Eimaan ki hifazat farmae aur Sahi aqeeda ata
farmae aur uski raza ke liye ishqe Rasool ke saath nek
amal karne ki aur gunaho se bachne ki taufiq ata farmae.
Aameen.

.