amliyat e auliya  Logo k Hujum ko or kash unka khas amal
Ya Azizu/ya Mu’izzo:
Ye Dono Asmaa Hum Ma’na Hum Sif’aat Hai-shiekh Booni Rahmat’ullah’alaihe Farmate Hai Ye Ism Azkaar Mutawakkaleen Se Hai Is Liye Is Ism Ke Saath Aur Kisi Ism Ko Na Milaye( Tanweer)aur Imam Ahle Sunnat Ala Hazrat Quddus’sirruhu Panj Ganj Qadriya Me Baad Namaz Fajr Ya Azizo Ya Allah Sau Baar.
Tehreertehreer Farmaya Jo Khandane Qadriya Ka Ma’mul Raha Hai Aur Mujarrabat Se Hai-is Se Zahir Hai Ke Kisi Dusre Ism Ke Saath Padhne Me Iske Fawayede Kubra Me Kami Na Hogi-balke Misl Dusre Ismaa Ke Zodo Asar W Qavi Tar Ho Jayegaagar Uske Naqsh Chandi Par Kunda Karake Angushtarime Rakh Kar Pehne Dushman Par Galbao Tafawuq Hasilho  Ahkaam Salateen Muazzaz Ho-ashrar’o Khorafat Aalam Se Mamoon Rahe Asrare Izzat Se Arasta Ho(Tanwe-er) Agar Isme Paak Ko Is Tarah Padhe Ke Namaz Fajr Ki Sunnataur Farz Ke Darmiyan 211 Baar Padhe To Awaa-mo Khaas Hakaamo Ru’ayabalke Har Shai Muskhar Ho Aur Apne Giro Hujoom Dekhe Magar Shart Ye Hai Ke Harmomin Ke Saath Ikhlaqe Hasna Se Pesh Aye-hai Jo Koi Shakhs Amal Ya Azeez Ka Apne Naam Kea’daadke Mutabiq Ya Kisi Aur Tareeqe Par Padhe To Us Ke Akhir Me Ek Baar Awwal Akhir Darood Mandarjazildus Baarpadhe-(Fawayede Kubra) Sallallaho Alaika Yarasool Allah Wasallim Alaika Ya Habeeb Allah- Fazaelakhir Medarj Hai.

Kash or Ruhaniyat ka khaas amliyat e auliya

Imam hashmat razi’allaho’ta’ala’anho farma-te hai jo koi rozana ek sau chattees  baar padhe to qa-lb me imaan ki lehrien mojazan ho jaye- shiekh magabi rahmat’ullah’alaihe ne farmaya ke ek hazaar ek sau battees martaba padhe to allah ta’ala us ko logo kibadgoi aur amraaze khabisa se mahfuz rakhe-shiekh abdul majeed magrabi alaihir’rahma farmate hai jo shehwate nafs aur gazab se khali hokar khilvat me ya isteqlaal ba’zabano qalb zikr me mahu ho kar nafs ka bhi wajood na rahe amal padhe baad 41 yaum guzarne ke deewar par ek khaas noor zahir hoga jis ka izhaar zub-aan se namumkin hai zakir ka qalb anwaare ma’arfat se munawwar ho jayega aur zakir khud apne ko behre-anwaar me jalwagar dekhega-is ke baad us zakir me sifat paida ho jayegi jo use dekhle ba’imaan ho jaye aur gunahgaar ta’eb ho jayega.
inshaallah dusre amliyat e auliya jald hi diye jaege